Fler nyheter

27 oktober 2020

Budgetdebatt väntar på regionfullmäktige

Regionfullmäktige sammanträder den 28-29 oktober.

På grund av coronapandemin är endast tjänstgörande ledamöter välkomna in i salen. Icke tjänstgörande ledamöter, media, allmänhet och revisionen välkomnas upp på balkongen. De ledamöter som önskar delta på distans har möjlighet att göra det.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Det finns möjlighet för medborgare att ställa frågor till de förtroendevalda under allmänhetens frågestund klockan 9.05.

Några av ärendena under fullmäktige:

  • Budget Region Kronoberg 2021 med planår 2022-2023.
  • Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021. Förslaget till beslut är att taxor och avgifter ska vara oförändrade nästa år.
  • Länstrafiktaxa 2021. Även denna taxa föreslås lämnas oförändrad.
  • Byggnation av nytt sjukhus i Växjö. Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) lämnar en uppföljning av regionfullmäktiges inriktningsbeslut att bygga nytt sjukhus i Växjö.
  • Byggnation av ny elbussdepå i Växjö. Förslaget till beslut är att anslå 213 miljoner kronor för att investera i en ny elbussdepå i Växjö.

Välkommen!

Tid: 28 oktober kl. 9-17 och 29 oktober kl. 9
Plats: Christina Nilsson-salen, Växjö konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö

Kallelsen i sin helhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Följ direktsändningen från regionfullmäktige på webben

Regionfullmäktiges ledamöter

Politiska sekreterare

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Nu påbörjas personalvaccinationen – IVA-sjuksköterska först ut

20 januari 2021

Vaccinationen av personal på våra sjukhus är nu igång. Till att börja med ges 200 doser vaccin till personal på prioriterade avdelningar. Dessa är IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

19 januari 2021

4,4 miljoner kronor satsas på medarbetare i vården i årets löneöversyn. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott i dag. ”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande...

Så hanterades pandemin under våren – utvärdering färdig

19 januari 2021

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har genomfört en utvärdering av Region Kronobergs hantering av pandemin under våren och sommaren 2020, på uppdrag av den politiska ledningen. Regionen får över...

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...