Fler nyheter

16 juni 2020

Byggplaneringen pausas tillfälligt på Lasarettet Ljungby

Den 16 juni fattade regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) beslutet att tillfälligt pausa alla pågående byggprojekt på sjukhuset i Ljungby, förutom att färdigställa vårdavdelning 3. Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att utreda bästa lösning för hus 1 A.

Jag vill återigen vara tydlig med att vi vill fortsätta satsa på sjukhuset i Ljungby. Men just nu behöver vi kraftsamla våra resurser. Vi behöver också få en samlad bild av hur de nya förutsättningarna påverkar helheten. Därför pausar vi tillfälligt byggprojekten, säger Mikael Johansson (M) regionstyrelsens ordförande.

Han berättar också att det i dagsläget inte går att ge någon exakt tid för hur länge byggprojekten pausas eller vilka konsekvenserna kan tänkas bli för enskilda byggprojekt.

Första steget är att utreda hur vi ska hantera hus 1 A. Därefter kan vi ta ett samlat grepp om helheten.

Bästa lösning för hus 1 A 

I samma beslut fick regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag för hus 1 A.

Vi startar arbetet omgående och min förhoppning är att vi ska kunna ha ett färdigt förslag i augusti, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Flyttplaneringen är igång

I samarbete med berörda verksamheter startar även planeringen för flytten av de verksamheter som finns i hus 1 A, och en övergripande plan planeras vara klar i augusti.

Mer om bakgrunden

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587002, 046709844560

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

25 juni 2020

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig munt...