Fler nyheter
Den specialiserade servicebussen, coronabilen, står parkerad längs med en gata. I bilen syns ett säte som är placerat långt bak i bilen och chauffören Mahmud Suwan står snettvänt mot kameran. Mahmud Suwan är en av chafförerna som transporterar bekräftade och misstänkt smittade patienter till och från regionens sjukhus.

16 september 2020

Coronabil – inte längre något läskigt och obekant

Efter fyra månader har det obehagliga och obekanta kring en specialiserad coronabil kommit att bli allt mer normaliserat och självklart. Föraren, Mahmud Suwan, som kör de bekräftade eller misstänkt smittade patienterna till och från sjukhus vittnar om en större förståelse och respekt bland såväl patienter som hos andra yrkesverksamma.

Det är numera ett faktum att coronaviruset är en fortsatt del av vår vardag, även i höst. Och vi har med tiden börjat vänja oss vid att det mesta inte ser ut som det gjort tidigare – utan att rekommendationer och riktlinjer styr vad vi möts av.

Det märks att hanteringen kring corona är mer etablerad. Det är till exempel inte längre konstigt att patienten ska åka själva långt bak i bilen eller att jag måste ha skyddsutrustning på mig, säger Mahmud Suwan, en av förarna till Region Kronobergs coronabil.

Detta skiljer sig från hur det såg ut i våras, när bilarna just satts i bruk och både förare och patienter var ovana vid situationen, och rädda att det kunde innebära en smittorisk.

Alla är mer avslappnade nu och vi vet att så länge vi följer rutinerna så kommer vi med största sannolikhet klara oss bra. Vilket syns när det kommer till mig, jag har klarat mig trots att jag har varit utsatt mycket, säger Mahmud.

Risk för slarv när corona blir vardag

Efter att dagar har blivit veckor och veckor blivit månader har samhället kommit att tala om en coronavardag, där det avvikande och annorlunda numera är det vanliga. Men att vänja sig vid något kan också betyda att man blir blind för det och att det inte längre känns lika riskfyllt. Vilket i sin tur kan leda till slarv och ignorans – om man inte håller huvudet på skaft och vidhåller de satta rutinerna, menar Mahmud:

Jag har fortfarande stor respekt för vad viruset kan göra. Därför är det viktigt att fortsätta följa rutinerna för både städning och skyddsutrustning.

Fortsättningen för coronabilen

Även om behovet av coronabil har sjunkit så pass att tre bilar har blivit en (som täcker hela länet) ser det inte ut att försvinna inom den närmsta framtiden.

Det finns fortfarande ett behov att kunna bistå patienter med transporter till och från sjukhus och hem, vilket gör att vi fortfarande behöver ha coronabilen. De resor vi tar via den innebär att ambulansen är tillgänglig för mer vårdkrävande transporter, säger Johan Sjöblom, samordnare på serviceresor.

 

Läs mer om coronabilen i vår första nyhetsartikel. 

  • Antal genomförda transporter: 408 (15/9-2020)
  • Antal rampfordon: En, som kör över hela länet
  • Tider för transport: Vardagar kl. 8-19 och helgdagar kl. 8-18 (övrig tid kör ambulansen, som också kör liggande transporter)
  • Antal patienter: En - sittande eller rullstolsburen

Relaterade nyheter

Skärpta råd förlängs i länet

24 november 2020

De skärpta allmänna råd som infördes i Kronobergs län den 5 november förlängs nu till och med den 13 december. Därefter införs nationella råd som kommer gälla över jul och nyår.

Vården av covid-sjuka på äldreboenden får kritik av IVO

24 november 2020

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av covid-sjuka på landets äldreboenden och identifierat allvarliga brister. Samtliga landets regioner kritiseras av IVO, så även Kronoberg.

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.

Coronastöd till idrottsrörelsen

20 november 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.