Fler nyheter
Många av Kronobergs idrottsföreningar får ekonomiska problem under Coronapandemin. Foto: Michael Erhardsson & Mostphotos. Många av Kronobergs idrottsföreningar får ekonomiska problem under Coronapandemin. Foto: Michael Erhardsson & Mostphotos.

20 november 2020

Coronastöd till idrottsrörelsen

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.

Totalt finns 437 föreningar i Kronoberg som är anslutna till riksidrottsförbundet. Idrottsrörelsen finns alltså i hela Kronoberg och den lokala föreningen har ofta stor betydelse för den lokala utvecklingen på platsen.

Vi vet hur tufft det är för idrottsföreningar i pandemins spår och därför vill vi hjälpa till för att garantera ett aktivt föreningsliv i hela länet. Idrottsrörelsen är viktig för den sociala hållbarheten och ett attraktivt Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Under coronapandemin har idrotten drabbats hårt och fått stora intäktsbortfall, framförallt som en konsekvens av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vårt stöd underlättar för distriktsförbunden att upprätthålla sin verksamhet med bland annat domarutbildningar och stöttning till de lokala verksamheterna. De statliga och lokala krisstöden täcker inte bortfallet de har. Ideell verksamhet är bräcklig och kan snabbt raseras men tar desto längre tid att bygga upp, säger Emelie Johansson, regional utvecklingssamordnare inom kulturområdet.

Medlen går till RF-SISU Småland som får 1,5 miljoner kronor för vidareförmedling till länets Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i år. SDF är en viktig del av idrottsrörelsens infrastruktur genom utbildningsverksamhet, läger och stöd till de enskilda föreningarna. Verksamheten har inte kunnat dra nytta av de statliga krisstöden. Utbetalningarna görs omgående efter behovsprövning av RF-SISU Småland enligt deras ordinarie struktur för stöd till SDF.

Stödet välkomnas

Det här är ett fantastiskt glädjande och viktigt besked för våra specialidrottsförbund (SDF) i dessa tuffa tider. Stödet möjliggör att via idrottsföreningar stärka arbetet med ledarutbildningar, folkhälsa och barn o ungdomsidrotten i Kronoberg. SDF har stora utmaningar i rådande läge, så detta stöd kommer betyda oerhört mycket! säger Rickard Strandberg, distriktsidrottschef på RF-SISU Småland.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583058, 046708694939

Rickard Strandberg

Distriktsidrottschef RF-SISU Småland

  • Telefon: 0363-454 05, 0705-76 90 30

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Viktigt att fortsätta följa rekommendationer trots lägre smittspridning

22 januari 2021

Den senaste veckan har antalet inneliggande patienter med covid-19 minskat till ungefär 50, efter att ha legat på runt 60 ett antal veckor. Smittspridningen minskade också förra veckan med färre antal...

Kronoberg får extra pengar till kultur

22 januari 2021

Region Kronoberg får ett utökat statsbidrag för att utveckla den regionala kulturen. Det extra tillskottet på ca 1,8 miljoner kronor går bland annat till att stärka Kronobergs unika profil inom det mu...

Gradvis återgång till undervisning på plats möjlig för länets gymnasieelever

21 januari 2021

Från och med den 25 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att elever på gymnasiet bör ha minst 20 % närundervisning, det vill säga undervisning på plats på skolan. Smittskyddsläkaren i Kronoberg...

Nu påbörjas personalvaccinationen – IVA-sjuksköterska först ut

20 januari 2021

Vaccinationen av personal på våra sjukhus är nu igång. Till att börja med ges 200 doser vaccin till personal på prioriterade avdelningar. Dessa är IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.