Fler nyheter
Många av Kronobergs idrottsföreningar får ekonomiska problem under Coronapandemin. Foto: Michael Erhardsson & Mostphotos. Många av Kronobergs idrottsföreningar får ekonomiska problem under Coronapandemin. Foto: Michael Erhardsson & Mostphotos.

20 november 2020

Coronastöd till idrottsrörelsen

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.

Totalt finns 437 föreningar i Kronoberg som är anslutna till riksidrottsförbundet. Idrottsrörelsen finns alltså i hela Kronoberg och den lokala föreningen har ofta stor betydelse för den lokala utvecklingen på platsen.

Vi vet hur tufft det är för idrottsföreningar i pandemins spår och därför vill vi hjälpa till för att garantera ett aktivt föreningsliv i hela länet. Idrottsrörelsen är viktig för den sociala hållbarheten och ett attraktivt Kronoberg, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Under coronapandemin har idrotten drabbats hårt och fått stora intäktsbortfall, framförallt som en konsekvens av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vårt stöd underlättar för distriktsförbunden att upprätthålla sin verksamhet med bland annat domarutbildningar och stöttning till de lokala verksamheterna. De statliga och lokala krisstöden täcker inte bortfallet de har. Ideell verksamhet är bräcklig och kan snabbt raseras men tar desto längre tid att bygga upp, säger Emelie Johansson, regional utvecklingssamordnare inom kulturområdet.

Medlen går till RF-SISU Småland som får 1,5 miljoner kronor för vidareförmedling till länets Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i år. SDF är en viktig del av idrottsrörelsens infrastruktur genom utbildningsverksamhet, läger och stöd till de enskilda föreningarna. Verksamheten har inte kunnat dra nytta av de statliga krisstöden. Utbetalningarna görs omgående efter behovsprövning av RF-SISU Småland enligt deras ordinarie struktur för stöd till SDF.

Stödet välkomnas

Det här är ett fantastiskt glädjande och viktigt besked för våra specialidrottsförbund (SDF) i dessa tuffa tider. Stödet möjliggör att via idrottsföreningar stärka arbetet med ledarutbildningar, folkhälsa och barn o ungdomsidrotten i Kronoberg. SDF har stora utmaningar i rådande läge, så detta stöd kommer betyda oerhört mycket! säger Rickard Strandberg, distriktsidrottschef på RF-SISU Småland.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583058, 046708694939

Rickard Strandberg

Distriktsidrottschef RF-SISU Småland

  • Telefon: 0363-454 05, 0705-76 90 30

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...