Fler nyheter

30 mars 2021

Covid-19 relaterade klagomål blev underlag för regional och nationell rapport

Patientnämnderna i Sverige tog tillsammans under förra året emot 3 337 covid-19 relaterade klagomål. Nu har en gemensam rapport gjorts, vilket är ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete samt ett underlag för tjänstepersoner, förtroendevalda och andra intresserade.

Under förra året tog patientnämnden i Kronobergs län emot 53 covid-19-relaterade klagomål. Region Kronobergs rapport kring covid-19 har varit en del i underlaget till den nationellt gemensamma rapporten. I Kronoberg handlade många ärenden om klagomål eller förslag på förbättringar gällande rutiner för att minska smittspridning. Bristande rutiner, långa väntetider i vården och besöksförbud är några problem som lyfts fram av patienterna.

Pandemin slukade mycket av vårdens resurser och vårdtrycket har varit och är fortsatt stort. Ändrade rutiner och besöksförbud skapade oro och frustration hos både patienter och anhöriga, när de exempelvis inte kunde besöka sina nära i samband med sjukhusvistelse eller intag på rättspsykiatriska kliniken. Patientnämnden ser ett fortsatt behov av att utveckla kommunikationen till patienterna, om vilka rutiner som gäller och hur den uppskjutna vården ska hanteras, för att öka tryggheten, säger Anna Zelvin (KD) ordförande i patientnämnden.

Klagomålen till patientnämnderna handlar i stor utsträckning om nekad, inställd och framflyttad vård och att patienter är rädda för att smittas vid besök i hälso- och sjukvården. Besöksrestriktioner minskar möjligheten för närstående att vara delaktiga och ge stöd. Vården vid bekräftad covid-19 har i vissa fall upplevts bristfällig. Patienter beskriver att de upplevt en sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin.

Läs gärna den nationella rapporten "Pandemin och patienterna" här, öppnas i nytt fönster. 

Anna Zelvin (KD)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0768-72 07 34

Relaterade nyheter

Lägesrapport: sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

9 april 2021

Smittspridningen ökar i hela landet och även i Kronoberg. Trycket på sjukhusvården ökar och ytterligare två avdelningar har återigen gjorts om till covid-avdelningar. I veckan öppnade tidsbokningen fö...

Region Kronoberg utreder möjligheten att inrätta akutvårdsavdelning på Ljungby lasarett

7 april 2021

Som en del av arbetet med omställningen till Nära vård, ser regionen över behovet av antal vårdplatser på sjukhusen från 2021 till 2030. I samband med det har flera utvecklingsförslag för Ljungby lasa...

Vaccinationsstart för personer födda 1956 eller tidigare

7 april 2021

Samtliga kronobergare över 65 år är nu välkomna att boka tid för vaccinering mot covid-19. Vaccinering sker på vårdcentralerna och bokning sker via webben eller telefon.

Smittspridningen tar fart i Region Kronoberg

6 april 2021

Antalet inlagda patienter med covid-19 har nästan fördubblats under påskhelgen. Just nu har vi 27 inlagda på länets sjukhus, varav 6 vårdas på IVA.