Fler nyheter
Sara Christoffersson är en i personalgruppen som skriver IVA-dagböcker i Ljungby. Sara Christoffersson är en i personalgruppen som skriver IVA-dagböcker i Ljungby.

4 september 2020

Dagbok på intensiven värdefull i coronatider

På intensivvårdsavdelningen skriver personalen dagbok åt de svårt sjuka patienterna. Allt dagboksmaterial, både text och bild, riktar sig direkt till den patient som vårdas. Dagboken blir en hjälp för att bearbeta minnen och upplevelser.

Både patienten själv och de anhöriga uppskattar att få följa vårdförloppet ur ett nära perspektiv, beskrivet på ett lättbegripligt vis. Det är alltså inga journalanteckningar. IVA-dagboken har funnits en längre tid, och både i Ljungby och Växjö har man tagit sig tid att skriva dagbok i coronatider, inte minst för att anhöriga inte har kunnat hälsa på.

Vi beskriver vad som händer varje arbetspass, vi framför hälsningar och om personen är allvarligt sjuk så försöker vi vara tydliga med att vi känner oro för den enskilde, berättar Sara Christoffersson, undersköterska på intensivvårdsavdelningen på Ljungby lasarett.

Dagboken en del av vården

Hon berättar att dagboksskrivande idag är en del av IVA-vården, med syfte att bearbeta eventuella minnen och upplevelser. Främst är den tänkt för de intuberade patienterna, men man har beslutat att vara generösa med dagböcker även till övriga patienter – alla intensivvårdspatienter är svårt sjuka och alla kan ha nytta av dagboken.

Både i Växjö och Ljungby finns det personal som erbjuder samtal efter intensivvård. Detta regleras av SIR, svenskt intensivvårdsregister. Personalen som deltar återberättar sedan för resten av personalgruppen vad patienterna har upplevt.

Utanför bubblan

Det är tydligt att en del patienter har stor nytta av sin dagbok. Vissa personer tittar väldigt mycket i sin dagbok medan andra inte vill eller vågar. Upplevelserna de haft under sin behandlingstid varierar; vissa minns ingenting alls medan andra tycker att de befunnit sig ute till havs, andra på en flygplats eller har sett har sett maskar i taket.

Vi försöker skriva peppande och uppmuntrande. Vi skriver ju också om alldagliga saker som vädret, händelser i världen och så vidare, allt för att patienten ska kunna återkoppla vad som skett utanför hens ”lilla bubbla”.

Även de anhöriga bidrar till dagboken, men i pandemitid har besöken varit begränsade. Då har det varit svårt att få anhöriga delaktiga på samma sätt som vanligt. Men i telefonsamtal med anhöriga kan vårdpersonalen informera om dagboken, ställa frågor och få en bättre förståelse för den person de vårdar.

Inte ensam

Vårdpersonalen tar också foton på patienten och miljön. Dessa sitter fast med gem på en enskild sida och kan lätt slängas om patienten inte vill behålla dem, utan att någon text går förlorad

Vi brukar tänka på att den som vårdas inte ska vara ensam på bild, utan att det syns att vårdpersonal finns där.

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 25 september

25 september 2020

Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Vårdcentralen stöttar efter covid-19

24 september 2020

Patienter som har långsiktiga besvär efter covid-19 börjar söka till vårdcentralerna. En del av dem blev sjuka i början av pandemin innan testningen kommit igång, och därför är diagnosen inte alltid s...

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...