Fler nyheter

3 juli 2020

Dags att söka anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt

Nu är det möjligt att söka medel för forskningsprojekt, utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund samt startbidrag från Region Kronobergs interna FoU-medel. Sista ansökningsdag är 1 oktober.

Forskning och utveckling är förutsättningar för att nå och upprätthålla en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, utveckla medarbetarnas kompetens och ta tillvara deras engagemang. Region Kronoberg har för år 2020 anslagit 3 765 000 kronor för forskningsprojekt, utvecklingsprojekt samt startbidrag. Är du regionanställd eller anställd på en vårdenhet som Region Kronoberg har avtal med, är du välkommen att söka medel.

Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt, vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster

Ansökningsformulär, research webb, öppnas i nytt fönster