Fler nyheter

24 augusti 2022

Dags för höstens vaccination mot covid-19

I veckan skickas det ut brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19 till invånare över 80 år samt riskgrupper. Den 1 september påbörjar Region Kronoberg höstens vaccination som genomförs på länets vårdcentraler.

De grupper som nu rekommenderas ytterligare en dos vaccin av Folkhälsomyndigheten riskerar i högre omfattning än övriga grupper allvarliga konsekvenser vid covid-19-sjukdom. Dessutom avtar vaccinationseffekten med tiden hos äldre.

De som är först ut att vaccineras är:

  • Personer som är 80 år och äldre (födda 1942 eller tidigare)
  • Personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist, personer med Downs syndrom och gravida)
  • Personer boende på särskilt boende för äldre
  • Personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård

Ta med covidbevis

Invånare som är välkomna att boka in sig för vaccination får ett brev i sin digitala eller fysiska brevlåda.

Om man tillhör en riskgrupp är det viktigt att man tar med sig brevet vid vaccinationstillfället. Vi ser också gärna att man visar upp sitt covidbevis för att sjukvårdspersonalen säkert ska veta hur många doser man tagit och när, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Länets kommuner kommer att vaccinera invånare som bor på särskilda boenden. Invånare som har hemtjänst eller hemsjukvård får information från kommunen. 

65+ nästa grupp att kallas

Region Kronoberg väljer att dela upp vaccinationen i åldersintervall för att de som behöver vaccinet mest ska få det först. Ålder är den största riskfaktorn för allvarlig covid-19. När trycket på vaccinationstiderna minskar kommer brev att skickas till:

  • Personer som är 65 år och äldre (födda 1957 eller tidigare)

Genom att göra den här uppdelningen håller vi belastningen på våra vårdcentraler på en rimlig nivå. Dessutom blir det lättare för invånarna att få tag på en vaccinationstid – även om vi vet att trycket brukar vara hårt i början när vi släpper på nya grupper, säger Marie Jadner.

Möjlighet för yngre att vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte någon ytterligare dos vaccin för personer i åldrarna 18–64 år, men för den som önskar kommer det att finnas möjlighet att ta en dos till, efter de prioriterade grupperna.

 

Läs mer: Ökad smittspridning i länet

Relaterade nyheter

Psykiatriambulans testas i länet

6 oktober 2022

Med start den 3 oktober åker så kallad psykiatriambulans ut på vissa larm i länet. I ambulansen finns en ambulanssjuksköterska och en psykiatriresurs.

Gott bemötande inom den psykiatriska vården

4 oktober 2022

De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Nu erbjuds alla över 65 år en påfyllnadsdos

19 september 2022

Region Kronoberg skickar i veckan ut brev till alla invånare över 65 år med erbjudande om att ta en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Vaccination med ytterligare en dos rekommenderas av Folkhälsomynd...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering....

Självskadebeteende vanligare än väntat bland rättspsykiatriska patienter

31 augusti 2022

Mer än två tredjedelar av rättspsykiatriska patienter har någon gång skadat sig själva eller försökt begå suicid, visar ny forskning. Risken för självskadebeteende ökar om personen haft traumatiska up...