Visa alla nyheter

24 augusti 2022

Dags för höstens vaccination mot covid-19

I veckan skickas det ut brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19 till invånare över 80 år samt riskgrupper. Den 1 september påbörjar Region Kronoberg höstens vaccination som genomförs på länets vårdcentraler.

De grupper som nu rekommenderas ytterligare en dos vaccin av Folkhälsomyndigheten riskerar i högre omfattning än övriga grupper allvarliga konsekvenser vid covid-19-sjukdom. Dessutom avtar vaccinationseffekten med tiden hos äldre.

De som är först ut att vaccineras är:

  • Personer som är 80 år och äldre (födda 1942 eller tidigare)
  • Personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist, personer med Downs syndrom och gravida)
  • Personer boende på särskilt boende för äldre
  • Personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård

Ta med covidbevis

Invånare som är välkomna att boka in sig för vaccination får ett brev i sin digitala eller fysiska brevlåda.

Om man tillhör en riskgrupp är det viktigt att man tar med sig brevet vid vaccinationstillfället. Vi ser också gärna att man visar upp sitt covidbevis för att sjukvårdspersonalen säkert ska veta hur många doser man tagit och när, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Länets kommuner kommer att vaccinera invånare som bor på särskilda boenden. Invånare som har hemtjänst eller hemsjukvård får information från kommunen. 

65+ nästa grupp att kallas

Region Kronoberg väljer att dela upp vaccinationen i åldersintervall för att de som behöver vaccinet mest ska få det först. Ålder är den största riskfaktorn för allvarlig covid-19. När trycket på vaccinationstiderna minskar kommer brev att skickas till:

  • Personer som är 65 år och äldre (födda 1957 eller tidigare)

Genom att göra den här uppdelningen håller vi belastningen på våra vårdcentraler på en rimlig nivå. Dessutom blir det lättare för invånarna att få tag på en vaccinationstid – även om vi vet att trycket brukar vara hårt i början när vi släpper på nya grupper, säger Marie Jadner.

Möjlighet för yngre att vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte någon ytterligare dos vaccin för personer i åldrarna 18–64 år, men för den som önskar kommer det att finnas möjlighet att ta en dos till, efter de prioriterade grupperna.

 

Läs mer: Ökad smittspridning i länet

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...