Fler nyheter

23 mars 2020

Dags för sammanträde i regionstyrelsen

Tisdagen den 24 mars sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse.

Detta är några av de ärenden som står på dagordningen:

  • Ändrad tidpunkt för beslut om Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. Med anledning av covid-19:s påverkan på samhället och den stora osäkerhet som just nu råder kring såväl de verksamhetsmässiga som de ekonomiska konsekvenserna för landets regioner är det svårt att få fram pålitliga planeringsförutsättningar i detta läget. Förslaget till beslut är att flytta budgetbeslutet i regionfullmäktige från juni till oktober. 
  • Utökad delegation till regionstyrelsens arbetsutskott. Vid en händelse av en ökad smittspridning av COVID-19 och det inte bedöms lämpligt att sammankalla hela regionstyrelsen föreslås regionstyrelsen besluta att temporärt utöka regionstyrelsens arbetsutskotts delegation att omfatta all beslutanderätt som omfattar regionstyrelsens ansvarsområden i enlighet med reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen. 
  • Avsteg från Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal. Regionstyrelsen föreslås godkänna avsteg från den antagna planen avseende allmänsjuksköterskor på åtta kliniker på länets sjukhus. 
  • Årsredovisning Region Kronoberg 2019. Årsredovisningen ska vidare behandlas av regionfullmäktige. 
  • Borgensåtagande för Växjö Småland Airport AB. Styrelsen för Småland Airport har beslutat om en nyupplåning på 10 miljoner kronor i Kommuninvest AB för att öka företagets likvida medel och därmed tillskrivit Region Kronoberg om en förfrågan innebärande att Region Kronoberg är borgenär. Förslag till beslut är att Region Kronoberg ska ingå borgen. Frågan kommer att föras vidare till regionfullmäktige. 
  • Köpekontrakt för fastigheterna Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1. Nu finns ett förslag till köpekontrakt för marken där det nya akutsjukhuset planeras i Växjö. Frågan kommer att föras vidare till regionfullmäktige.
  • Avsiktsförklaring avseende nytt akutsjukhus i Växjö. Förslag till avsiktsförklaring har beretts av företrädare för Region Kronoberg, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket. Även denna fråga kommer att tas i regionfullmäktige.

 Tid: 11 februari kl 09:00 – 15:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

 

> Kallelsen i sin helhet

Regionstyrelsens ledamöter

> Politiska sekreterare

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...