Fler nyheter
Porträttbild på Violeta Manxhuka och Malin Wärmlöv. Violeta Manxhuka, distriktsläkare, och Malin Wärmlöv, undersköterska. Att följa riktlinjerna är ett delat ansvar mellan läkare, undersköterskor, sjuksköterskor och sekreterare.

12 maj 2022

”De flesta mår bättre när de minskar sitt beroende”

Vårdcentralen Dalbo har lyckats halvera receptförskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, genom tydliga rutiner och ett gemensamt arbete på hela vårdcentralen.

På Vårdcentralen Dalbo har man haft många patienter som tar beroendeframkallande läkemedel. Det kan till exempel handla om lugnande medicin eller sömnmedel. Patienterna är både yngre och äldre, vissa drabbade av trauma på grund av krig, psykiskt sjuka, smärtpatienter och så vidare.

Patienterna var vana vid att komma och få receptförnyelse. Många hade tagit medicinerna under en väldigt lång tid, berättar Violeta Manxhuka, distriktsläkare på vårdcentralen.

Inte ett mål i sig att minska förskrivningen

Lina Al-Mashhadani, distriktsläkare och medicinskt ansvarig på vårdcentralen, anpassade de centrala riktlinjerna för just deras verksamhet.

Vårt mål är inte att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, utan att de som inte behöver beroendeframkallande läkemedel inte ska få det, säger Violeta Manxhuka.

Samtidigt har det skett en stor minskning genom arbetet. På 1,5 år har andelen patienter med långvarig bensodiazepin-förbrukning minskat från 9 till 4,5 procent.

Läkarbedömning och urinprov

När ett beroendeframkallande läkemedel skrivs ut på vårdcentralen är det utskrivande läkares ansvar att det finns en klar indikation. Recepten skrivs ut med korta intervaller och små förpackningar, och behovet utvärderas ofta. Redan från början finns en plan för hur läkemedlet ska fasas ut.

Patienterna måste dessutom komma och lämna alkohol- och drogprover för att få ut sina recept.

På så sätt upptäcker vi om de äter för mycket medicin, om de kombinerar med andra läkemedel som de får tag i på annat håll, eller om de har ett stort intag av alkohol i kombination med tabletterna. Det ger en sammantagen bild. Till exempel kan alkohol vara den egentliga orsaken till ångest, berättar Violeta Manxhuka.

Många goda effekter

Hon är läkare på ett närliggande äldreboende, och där har flera patienter fasat ut sina beroendeframkallande läkemedel.

Äldre patienter blir bättre, piggare. De umgås mer med varandra och ligger inte ensamma i sängen lika länge. Och de faller inte lika ofta heller, säger Violeta Manxhuka.

Även hos andra patienter har hon tydligt märkt av positiva effekter.

De flesta mår bättre när de minskat sitt beroende. De har ätit tabletterna så länge att de inte upptäckt att de inte hjälper längre, de är bara beroende. Jag har till och med haft patienter som har tagit sig tillbaka till arbetsmarknaden, säger Violeta.

Man blir stolt eftersom man direkt påverkat både patientens och anhörigas liv.

Arbetet på Dalbo vårdcentral med att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel kom på tredje plats i kvalitetspriset inom Region Kronoberg 2021.

Relaterade nyheter

Tufft vårdplatsläge på sjukhusen inför helgen

12 augusti 2022

Ett redan ansträngt vårdplatsläge, i kombination med förväntat höga temperaturer i helgen, gör att Region Kronoberg nu vill vädja till invånarna om att inte söka akut vård i onödan.

”Att lägga fokus på den friska sidan, istället för den sjuka, kan göra stor skillnad”

5 augusti 2022

Det kan vara svårt att få till en hälsosam livsstil i en inlåst miljö. Nu har rättspsykiatriska regionkliniken målet att skapa en sundare vardag för patienterna, bland annat genom inspiration från en...

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Ökad tillgänglighet och samordnad vård för personer med psykisk ohälsa

2 augusti 2022

Nästan en tredjedel av alla patienter som uppsöker primärvården söker för psykisk ohälsa. Målet är att dessa patienter ska få träffa en psykosocial resurs eller psykolog inom 72 timmar, något som idag...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...