Fler nyheter
Porträttbild på Violeta Manxhuka och Malin Wärmlöv. Violeta Manxhuka, distriktsläkare, och Malin Wärmlöv, undersköterska. Att följa riktlinjerna är ett delat ansvar mellan läkare, undersköterskor, sjuksköterskor och sekreterare.

12 maj 2022

”De flesta mår bättre när de minskar sitt beroende”

Vårdcentralen Dalbo har lyckats halvera receptförskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, genom tydliga rutiner och ett gemensamt arbete på hela vårdcentralen.

På Vårdcentralen Dalbo har man haft många patienter som tar beroendeframkallande läkemedel. Det kan till exempel handla om lugnande medicin eller sömnmedel. Patienterna är både yngre och äldre, vissa drabbade av trauma på grund av krig, psykiskt sjuka, smärtpatienter och så vidare.

Patienterna var vana vid att komma och få receptförnyelse. Många hade tagit medicinerna under en väldigt lång tid, berättar Violeta Manxhuka, distriktsläkare på vårdcentralen.

Inte ett mål i sig att minska förskrivningen

Lina Al-Mashhadani, distriktsläkare och medicinskt ansvarig på vårdcentralen, anpassade de centrala riktlinjerna för just deras verksamhet.

Vårt mål är inte att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, utan att de som inte behöver beroendeframkallande läkemedel inte ska få det, säger Violeta Manxhuka.

Samtidigt har det skett en stor minskning genom arbetet. På 1,5 år har andelen patienter med långvarig bensodiazepin-förbrukning minskat från 9 till 4,5 procent.

Läkarbedömning och urinprov

När ett beroendeframkallande läkemedel skrivs ut på vårdcentralen är det utskrivande läkares ansvar att det finns en klar indikation. Recepten skrivs ut med korta intervaller och små förpackningar, och behovet utvärderas ofta. Redan från början finns en plan för hur läkemedlet ska fasas ut.

Patienterna måste dessutom komma och lämna alkohol- och drogprover för att få ut sina recept.

På så sätt upptäcker vi om de äter för mycket medicin, om de kombinerar med andra läkemedel som de får tag i på annat håll, eller om de har ett stort intag av alkohol i kombination med tabletterna. Det ger en sammantagen bild. Till exempel kan alkohol vara den egentliga orsaken till ångest, berättar Violeta Manxhuka.

Många goda effekter

Hon är läkare på ett närliggande äldreboende, och där har flera patienter fasat ut sina beroendeframkallande läkemedel.

Äldre patienter blir bättre, piggare. De umgås mer med varandra och ligger inte ensamma i sängen lika länge. Och de faller inte lika ofta heller, säger Violeta Manxhuka.

Även hos andra patienter har hon tydligt märkt av positiva effekter.

De flesta mår bättre när de minskat sitt beroende. De har ätit tabletterna så länge att de inte upptäckt att de inte hjälper längre, de är bara beroende. Jag har till och med haft patienter som har tagit sig tillbaka till arbetsmarknaden, säger Violeta.

Man blir stolt eftersom man direkt påverkat både patientens och anhörigas liv.

Arbetet på Dalbo vårdcentral med att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel kom på tredje plats i kvalitetspriset inom Region Kronoberg 2021.

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...