Fler nyheter
Två människor i ett informationstält. Informationstillfälle med Res grönt i gröna Kronoberg.

8 december 2021

De flesta tar bilen till jobbet – men vill prova på att ändra sina vanor

Projektet Res grönt i gröna Kronoberg har genomfört en resvaneundersökning på företag i regionen. Resultatet visar att de allra flesta väljer bilen, även på sträckor de skulle kunna gå eller cykla.

Denna typ av kartläggning är viktig för att våra insatser ska sättas in på rätt plats. Kartläggningen blir även viktig för att komma närmre våra uppsatta miljömål, säger Thomas Ragnarsson (M) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektledare från Region Kronoberg, Åsa Forss, berättar om företagens utmaningar.

Vi har ställt frågan till anställda på de företag som anslutit sig till projektet Res grönt i gröna Kronoberg. Det är företag som vill jobba med hållbarhet. Många har redan mycket på gång kring godstransporter, men inte så mycket gällande persontransporter, arbetspendling och tjänsteresor, säger Åsa Forss.

Många är beredda att prova på att ändra sina vanor, men behöver en liten knuff för att göra det. Över 600 personer vill delta i minst en provaktivitet enligt resvaneundersökningarna. Res grönt i gröna Kronoberg erbjuder testperioder med elcyklar, fossilfria bilar, samåkning och gratis kollektivtrafik.

Vi vill hjälpa till att hitta lösningar som kan passa in i arbets- och familjelivet på bästa sätt. Vi vill även bidra till folkhälsan genom att uppmuntra till mer gång och cykling, säger Åsa Forss.

Seminarium och prova på-aktiviteter

Företagen i projektet har under hösten jobbat fram konkreta gröna transportplaner som inkluderar persontransporter. Aktiviteterna i planerna ska genomföras under ett års tid med stöttning från projektet. Förutom testaktiviteter för de anställda finns en rad olika utbildningar, stöd och inspiration som företagen erbjuds kostnadsfritt. Till exempel anordnades under november ett seminarium om ”Framtidens arbetsliv” tillsammans med Kairos Future.

Region Kronoberg driver tillsammans med Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg projektet Res grönt i gröna Kronoberg. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Kronoberg. Projektet riktar sig främst till företag för att hjälpa de ställa om och bli mer hållbara i sina resor till, från och i arbetet.

Relaterade nyheter

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Små besökare med stora drömmar på Yrkes-SM

12 maj 2022

Drygt 100 förskolebarn har fått besöka Yrkes-SM för att lära sig mer om olika yrken. Barnen har fått öva på hjärt- och lungkompressioner hos undersköterskorna, göra marsipanfigurer hos bagarna, titta...

Regionen välkomnar Linnéuniversitetets studenter att stanna

9 maj 2022

Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Region Kronoberg vill bjuda in Linnéuniversitetets studenter att stanna kvar efter avslutade studier. Nu gör vi gemensam sak i en kampanj som ska väcka nyfike...

Prins Carl Philip besöker Yrkes-SM i Växjö

6 maj 2022

H.K.H. Prins Carl Philip kommer till Växjö när Yrkes-SM inleds den 10 maj. Prinsen kommer guidas omkring på evenemangsområdet och möta såväl tävlande som branschrepresentanter.