Fler nyheter

19 november 2021

Det nya sjukhuset ska rymma 270 vårdplatser

Efter dialog med berörda verksamheter har en enad ledning beslutat att 11 vårdavdelningar och 270 vårdplatser (inklusive IVA och neonatal) ska vara utgångspunkt i underlaget för beslut om nytt sjukhus i Växjö. Det gäller oavsett vad sjukhuset är placerat.

Ledningen har tillsammans med verksamheterna arbetat utifrån olika scenarier. Några avgörande aspekter för beslutet har varit att skapa möjlighet för tre medicinavdelningar och en akutvårdsavdelning, eftersom det avlastar sjukhusvården brett.

Vi bedömer att detta är ett rimligt vårdplatsantal för att kunna bedriva en god sjukhusvård på ett nytt sjukhus. I det nya sjukhuset får vi också en inbyggd flexibilitet som gör att vi får goda möjligheter att anpassa oss efter kronobergarnas behov långsiktigt, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Beslutet är viktigt för det fortsatta dimensioneringsarbetet och det underlag som den politiska ledningen ska fatta beslut utifrån den 2 februari.

Jag är glad att beslutsunderlaget börjar ta form. Snart ska politiken besluta om det nya sjukhuset ska byggas på befintlig tomt eller i Räppe, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Relaterade nyheter

Slutrapport visar på stort intresse för digital vård

10 november 2021

Nu är slutrapporten för pilotprojektet med appen Min vård Kronoberg klar. Rapporten visar på ett stort intresse både internt och från patienter för att digitalisera hälso- och sjukvården. Flera framgå...

Digital operationsbekräftelse ger ökad patientsäkerhet

9 november 2021

Från och med vecka 45 skickas en digital behandlingsbekräftelse ut till alla som ska opereras i regionen. Där informeras patienten om väntetiden och har möjlighet att åberopa vårdgarantin om väntetide...

Digitala bildremisser kan underlätta och effektivisera bedömningen av misstänkt hudcancer

26 oktober 2021

Nu startar ett pilotprojekt där primärvården skickar digitala bildremisser på misstänkta hudförändringar direkt till hudkliniken. Syftet med pilotprojektet är att utvärdera arbetssättet och nyttan med...

Lyckad satsning på heldygnsvård för barn och unga inom psykiatrin

21 oktober 2021

Sedan ett år tillbaka har specialistpsykiatrin två platser för heldygnsvård för barn och unga under 18 år. Nu finns hela vårdkedjan i Kronoberg och både patienter och medarbetare är nöjda med den mer...