Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

9 juni 2020

Detta gäller kring provtagning just nu

Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller provtagning och i dessa ingår i nuläget varken allmän provtagning för covid-19 eller antikroppstester.

I dagsläget provtas följande grupper i Kronoberg för symptom förenliga med covid-19:

  • Patienter i behov av inneliggande vård
  • Inneliggande patienter på sjukhus
  • Patienter som har en sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning
  • Boende inom omsorg och på institutioner
  • Individer med äldreomsorg i egen bostad (och anhöriga under samma tak)
  • Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Arbetet med att förbereda för provtagning av personer inom annan samhällsviktig verksamhet (prioritetsgrupp 3) pågår för fullt och det väntas komma igång i nästa vecka.

Dock är det viktigt att poängtera att den som vill bli provtagen inte själv kan vända sig till vården utan det kommer vara arbetsgivarna som sköter tidsbokningen.

Förhandlingar pågår

I förra veckan hade regeringen presskonferens där de sköt till miljarder till provtagning och sade att alla ska kunna provtas. Där är vi inte än.

Provtagning av allmänheten finns än så länge inte med i Folkhälsomyndighetens provtagningsriktlinjer. Just nu pågår förhandlingar mellan SKR och regeringen.

 Läs mer hos SKR: SKR och regeringen avser komma överens om ökad testning

Antikroppstester hos blodgivare

Vad gäller antikroppstester så inleds denna vecka provtagning av blodgivare, för att se hur stor andel som varit smittade. Det finns även kapacitet att börja testa fler anställda inom vård och omsorg.

– Här saknas kunskap om vad det innebär för individen att man haft covid-19. Det är ännu inte fastställt i vilken utsträckning och hur länge antikropparna ger immunitet, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Relaterade nyheter

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...