Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 oktober 2020

Digifysisk plan antagen – stort steg framåt för att digitalisera vården

Den 1 oktober ställde sig hälso- och sjukvårdsnämnden bakom planen för digifysisk vård – regionens långsiktiga strategi för digitaliseringen av hälso- och sjukvården som ska ge kronobergarna tillgång till vården när och där det passar dem.

Med stöd av planen ska digitala verktyg bli ett tydligt komplement i vården och göra vården mer tillgänglig för invånarna. 

Den digitala utvecklingen öppnar upp många möjligheter som vi hoppas ska bidra till en ännu bättre vård för kronobergarna. Målsättningen på sikt är att digitalt ska vara det naturliga valet för flertalet i kontakten med oss, men givetvis ska det alltid finnas andra vägar för de som önskar. Detta är ytterligare en möjlighet, säger Roland Gutsbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ett stöd i hälso- och sjukvårdens omställning

Hälso- och sjukvården ställer om till nära vård för att kunna möta framtida behov och förväntningar. Konkret innebär det att mer vård kommer att bedrivas närmare invånarna genom öppna och flexibla vårdformer, och att individen ska ha större  möjligheter att vara delaktig i sin egen vård. I det arbetet är digitalisering en viktig del.

Digitala lösningar skapar förutsättningar för att vi ska kunna ställa om till nära vård. Det möjliggör nya arbetssätt som kan underlätta för våra medarbetare och det skapar nya möjligheter för invånarna att ta del av vård på ett smidigt sätt när det passar dem. Det ger också patienten bättre förutsättningar att ha inblick och kunna bidra, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson.

Digifysisk vård i fem steg

Planen för digifysisk vård beskriver den övergripande inriktningen och vägleder hälso- och sjukvårdens digitaliseringsarbete under perioden 2020-2027.

Planen beskriver utvecklingsresan i fem steg, där digital och fysisk vård kompletterar varandra, säger Mitko Capanov, medicinsk digitaliseringschef.

 1. Invånarna får tillgång till en ny digital ingång till vården – en webbprotal där hen kan uttrycka sina symtom, bli bedömd och lotsad till rätt vårdinsats.
 2. Invånarna kan ta del av vårdcentralens kompetenser virtuellt – till exempel kommunicera med distriktsläkaren, sjuksköterskan eller psykosocial resurs i en virtuell miljö.
 3. Invånarna kan ta del av fler kompetenser via virtuella mötesplatser – till exempel även specialistkompetenser från sjukhusvård, psykiatri eller tandvård.
 4. De digitala verktygens förmåga att skapa automatiska flöden utvecklas och frigör allt tydligare resurser för vårdarbete – till exempel att automatiskt generera remisser eller boka tid till undersökning och behandling utan att belasta vårdens resurser. 
 5. Artificiell intelligens (AI) integreras allt mer i vården och kommer bidra till att höja kvaliteten genom att föreslå lösningar.

Planen för digifysisk vård är framtagen under ledning av regionens medicinska digitaliseringschef, Mitko Capanov, tillsammans med regionens- och hälso- och sjukvårdens ledningsgrupper och representanter från verksamheten. 

Planen för digifysisk vård 

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-68 74 14

Roger Olof Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 65 55, 0790-67 51 28

Mitko Capanov

Medicinsk digitaliseringschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046709844962

Relaterade nyheter

Succé för digitala Handledarens dag 2020

22 oktober 2020

Förra veckan anordnades Handledarens dag för sjunde året av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Evenemanget hyllar handledande undersköterskor, språkombud och personal inom vård- och omsorgsbranschen...

Borsta tänderna läskigt länge i halloween

21 oktober 2020

Halloween är tillsammans med påsken och julen våra största godishelger. Under en helg som denna är det därför extra viktigt att hålla koll på barnens tandborstning. Och för att hjälpa alla barnfamilje...

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...