Fler nyheter

9 november 2021

Digital operationsbekräftelse ger ökad patientsäkerhet

Från och med vecka 45 skickas en digital behandlingsbekräftelse ut till alla som ska opereras i regionen. Där informeras patienten om väntetiden och har möjlighet att åberopa vårdgarantin om väntetiden är längre än 90 dagar. Det digitala arbetssättet innebär minskad manuell hantering och ökad patientsäkerhet.

Region Kronoberg är bland de första regionerna i landet att införa denna typ av standardiserade operationsbekräftelse.

Innan har man informerat patienter på olika sätt i olika verksamheter, därför arbetar vi för att standardisera det. Det är nödvändigt för att vi ska följa patientlagen att patienterna informeras om att de kan åberopa vårdgarantin, säger Anne-Marita Yngvesson, verksamhetsutvecklare.

Réka Vass arbetar som vårdlots och ordnar operationer på andra platser för de patienter som väljer att åberopa vårdgarantin.

Med det här arbetssättet kommer patienterna få bättre information om sina valmöjligheter och kunna göra ett aktivt val, säger Réka Vass.

Arbetssättet frigör också tid genom minskad manuell hantering.

Fler patienter börjar bli vana vid att använda digitala verktyg. I regionen ser vi stora fördelar med den här hanteringen istället för att skicka buntar med papper och scanna in svar som kommer med posten. Vi hoppas att den manuella hanteringen ska kunna minska betydligt, säger Anne-Marita Yngvesson.

Standardiserad information förstärker även regionens interna arbete för sammanhållen planering och tillgänglighet, dessutom blir det tydligare vad som gäller för den enskilda patientens valmöjligheter och följsamheten till patientlagen.

Pandemitiden har medfört behov av att erbjuda operation även hos andra vårdgivare. På detta sätt kan vissa patientgrupper erbjudas minskad väntan för sin operation till exempel hos en privat vårdgivare, säger Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef.

Kontaktuppgifter på 1177.se

För att få aviseringar om meddelanden som skickas från Region Kronoberg behöver man logga in på 1177.se och registrera sina kontaktuppgifter under Inställningar.

De patienter som inte registrerat sina kontaktuppgifter på 1177.se kommer få bekräftelse på papper med frankerat svarskuvert som tidigare.

Den nya rutinen sparar inte bara tid för våra medarbetare. Patienter får en mer lättläst och strukturerad information och kan dessutom ta emot den var man än för tillfället råkar befinna sig. För den som inte har tillgång till digital brevlåda är det ändå en fördel att informationen blir bättre strukturerad och lättläst när den kommer på papper, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...