Fler nyheter

26 oktober 2021

Digitala bildremisser kan underlätta och effektivisera bedömningen av misstänkt hudcancer

Nu startar ett pilotprojekt där primärvården skickar digitala bildremisser på misstänkta hudförändringar direkt till hudkliniken. Syftet med pilotprojektet är att utvärdera arbetssättet och nyttan med ett digitalt flöde från primärvården till hudkliniken. Förhoppningen är också att minska onödiga vårdbesök för patienten.

Hudkliniken och vårdcentralerna i Alvesta, Rottne, Lessebo och Achima Care i Älmhult ingår i pilotprojektet Mobilt stöd av bildremisser mellan primärvård och Region Kronobergs hudspecialister. I pilotprojektet kommer personal på vårdcentralerna att fotografera misstänkta hudförändringar med en mobil och ett dermatoskop. Bilderna skickas sedan som en digital bildremiss till hudkliniken.

När hudläkaren får en remiss gör hen en bedömning av hudförändringen samt till vilken vårdnivå och instans patienten ska skickas. Till exempel skickas patienter med operationskrävande hudförändringar i hårbotten till kirurgen, patienter med hudförändringar i ansiktet skickas till öronkliniken medan vissa patienter ska vara kvar inom primärvården.

För oss på hudkliniken kan det vara svårt att bedöma och prioritera en hudförändring i en skriftlig remiss. Nu får vi högkvalitativa bilder som kan underlätta när vi bedömer, filtrerar och sållar i våra remisser. Vi tror att vi kommer undvika onödiga vårdbesök och operationer. Förhoppningsvis minskar också patientens oro då hen kanske snabbare får bedömning och eventuell behandling, berättar Pernilla Odebrant, verksamhetschef för hudkliniken.

Reaktionerna från de patienter som hittills har medverkat har varit positiva.

Patienterna uppskattar detta sätt att få en hudläkares bedömning på distans utan att behöva besöka ytterligare en vårdinrättning. Vi har skickat cirka tio digitala bildremisser och fått snabba svar från hudkliniken. Det känns som att flödet blir mycket effektivare både för oss och för patienten, säger Sebastian Eriksson, ST-läkare på vårdcentralen i Rottne.

Detta är ett spännande pilotprojekt där vi använder ny teknik för att effektivisera vården. Jag följer projektet med spänning, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Pilotprojektet ska ge ett beslutsunderlag med en rekommendation om ett eventuellt breddinförande och det planeras att pågå under hösten.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...