Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 november 2020

Digitala kallelser införs överallt i vården

Digitala kallelser sparar pengar, frigör tid för vårdpersonal och patienterna är positiva. Det går nästan dubbelt så fort att hantera en digital kallelse som en papperskallelse och kostnaden är bara hälften. Det är slutsatsen av pilotprojektet med digitala kallelser. Därför blir det nu ett uppskalat införande av digitala kallelser i hela regionen.

Tre kliniker och två vårdcentraler har deltagit i pilotprojektet. Det är kvinnokliniken, reumatologkliniken, kirurgkliniken och vårdcentralerna Tingsryd och Ryd. Både vårdpersonal och patienter som varit med är positiva till den digitala kallelsen. 

Behov och önskemål

Syftet med piloten var bland annat att mäta frigjord tid och reducerade kostnader men också att ta fram en standardmodell för uppskalat införande i regionen. När det gäller reducerade kostnader räknar man in tid och lön för personal, men också minskad material- och distributionskostnad.

Per Nordbeck har varit projektledare för piloten av digitala kallelser. Han sammanfattar piloten så här:

Det har varit ett stort engagemang från pilotverksamheterna från start. Jag uppfattar det som att digitala kallelser har varit ett behov och önskemål från både vårdpersonal och patienter under en längre tid. Det känns därför glädjande att få vara en del av ett utvecklingsarbete som verkligen ger nytta för alla.

Pilotprojektet är ett bra exempel på hur en god idé tas om hand och hur den sedan testas i en pilot och slutligen blir en naturlig del av vården. 

Så här säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden:

För patienterna är det en fördel att den digitala kallelsen aldrig är längre bort än den egna mobiltelefonen. Dessutom hinner man se den även om man inte är hemma när den skickas. På så sätt kan man avboka besök som kallas till under semestern till exempel.

Kompletterande information på 1177.se

När kallelser skickas digitalt går det i dag inte att bifoga broschyrer, och därför ser man över användandet av information på 1177.se. Här kan regionen publicera lokala tillägg vid behov. Kvinnokliniken beskriver att deras förändrade sätt att hänvisa patienten till digital information via 1177.se kan reducera kostnader för broschyrer och böcker med upp till 230 000 kronor per år.

Enkelt för patienter och personal 

Per Nordbeck, vilka är fördelarna med digital kallelse för kronobergaren?

Det går snabbt. I många fall får man sin kallelse redan samma dag som den skickas. Säkerheten är större. Det enda man behöver göra för att få sin kallelse digitalt är att skaffa en digital brevlåda, om man inte har det. På digg.se finns information om hur man gör.

Om man av olika skäl inte vill ha sin kallelse digitalt behöver man inte göra någonting, då kommer den som vanligt utan att varken vården eller patienten behöver göra något särskilt.

Nu kommer alltså hela sjukvården att efter hand införa digitala kallelser. Inom folktandvården rullar det redan på. Therese Lindberg, verksamhetsutvecklare digitalisering, kommer att driva införandet tillsammans med de olika vårdenheterna och de stödfunktioner som behövs. I september 2021 tror hon att hela sjukvården använder digitala kallelser:

Intresset inom sjukvården är stort och vissa enheter utanför piloten är redan igång. Vår förhoppning är att fler av våra invånare skaffar sig en digital brevlåda och vi tror att detta arbetssätt ska förbättra för våra invånare, men också för vårdpersonalen.

Kontakt

Per Nordbeck

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587027, 046709844307

Therese Lindberg

Verksamhetsutvecklare digitalisering

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 62 49, 0790-67 51 22
Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...

Kronobergsforskare ger ökad förståelse för våldsamma beteenden

14 januari 2021

Finns det fysiska orsaker i hjärnan som kan ligga bakom våldsamma och utåtagerande beteenden? Carl Delfin vid rättspsykiatriska regionklinikens forskningsenhet har genom sin doktorsavhandling forskat...

Lägesrapport: Inga tecken på avmattning av smittspridningen

8 januari 2021

Vecka 53 testade över 1000 personer positivt för covid-19, trots lite lägre provtagning på grund av helgdagar. Snart har vi över 10 000 konstaterade fall av covid-19 i länet.

Upprop: EUs Strukturfondsmedel ska fördelas av regionerna - inte staten

7 januari 2021

De åtta regionala partnerskap som fördelar EUs Strukturfondsmedel till Sveriges regioner reagerar i ett upprop på att regeringen håller inne med EU-medel och vill ge en del av dem direkt till arbetsfö...