Fler nyheter

10 mars 2022

Drop-in runt om i länet under nationella vaccinationsveckan

Pandemin är inte över och coronaviruset sprids fortfarande. För att kunna leva med pandemin måste så många som möjligt vaccinera sig. Den 14-20 mars genomförs en nationell vaccinationsvecka för att få fler att vaccinera sig.

Det är fortfarande mer än en miljon människor över 12 år i Sverige som ännu inte fått sin första dos. Under vaccinationsveckan ökar Region Kronoberg möjligheterna till drop-in i hela länet. Fokus kommer vara på områden med låg vaccinationstäckning och att få de som ännu inte tagit sin första eller andra dos att göra det.

Målet är att det ska vara enkelt att få sin spruta. Vi kommer erbjuda utökad drop-in i utvalda områden där vi ser att många inte har vaccinerat sig än, men vi kommer också finnas på ställen där mycket människor rör sig, som till exempel Ica Maxi i Växjö och Ljungby, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Förutom drop-in för allmänheten pågår fortsatt vaccination på skolor med låg vaccinationstäckning.

Information om drop-in-tider och platser finns redan nu på 1177.se. På drop-in-platserna kommer det vara möjligt att få dos ett och två samt påfyllnadsdos under vissa tider utan att boka tid innan. Påfyllnadsdosen ges till alla som är 18 år eller äldre där det gått minst tre månader sedan dos 2.

Information drop-in, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Ett nationellt uppdrag

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid‑19. Uppdraget genomförs i samverkan med regioner, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...