Fler nyheter

19 oktober 2022

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.

Havandeskapsförgiftning kan vara livshotande för både mamman och barnet. I Sverige drabbas runt 5000 gravida kvinnor varje år. Därför erbjuds nu kvinnor i Region Kronoberg att via egenkontroll av sina värden och i nära dialog med vården hinna upptäcka avvikande värden i tid.

Emma Tunér Nyström, samordningsbarnmorska på mödrahälsovården, menar att mödravården behöver nyttja de digitala möjligheter som finns för att frigöra vårdtid.

Vi har ett högt inskrivningsantal per heltidsarbetande barnmorska och vår tid räcker helt enkelt inte till utan att ställa om. Vi vill också vara en förebild när det kommer till patientnära vård och där är egenmonitorering en viktig del.

Att vara gravid och ha förhöjd risk att drabbas av havandeskapsförgiftning kan vara påfrestande och kvinnan kan ibland behöva besöka barnmorskan flera gånger i veckan.

Tack vare att kvinnan nu ges möjlighet att själv mäta sitt blodtryck hemma i lugn och ro blir mätningarna mer rättvisa och kan dessutom utföras oftare. När mätningen är klar lägger kvinnan enkelt in sina värden i en app som barnmorskan sedan läser av, säger Emma Tunér Nyström.

Therese Lindberg, verksamhetsutvecklare för omställningsprogrammet Närmare kronobergaren menar att egenmonitorering är en viktig del i omställningen till nära vård.

Nu kan den gravida kvinnan bli mer delaktig i sin vård och få mer kontroll vilket skapar en ökad trygghet för henne. Hon slipper också ta ledigt från arbetet och resa till och från mottagningen, säger Therese Lindberg.

Egenmonitoreringen möjliggör också att förändringar i hälsotillstånd uppmärksammas tidigare och åtgärder kan sättas in i tid.

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

29 november 2022

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt...

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

28 november 2022

Nyligen godkände universitetsstyrelsen att Carina Elmqvist, forskningschef, ska adjungeras som professor vid Linnéuniversitetet. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera och i...

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...