Fler nyheter

7 oktober 2022

Elin representerar patienten i omställningen till Nära vård

När vården ska ställa om och tänka nytt har Region Kronoberg anställt en verksamhetsutvecklare med stor kunskap av den levda erfarenheten som ska ingå i programledningen för Nära vård. Elin Cederbrant har under många år drivit frågor för att förbättra vården genom egna initiativ och i Region Kronoberg. Nu ska den levda erfarenheten första gången finnas med från början i arbeten.

Det känns väldigt roligt att bli tillfrågad. Detta är ju ett helt nytt sätt att tänka. Att den levda erfarenheten är lika viktig som allt annat, säger Elin.

Elin Cederbrant började engagera sig i vården redan som 18-åring, då mestadels kring typ 1-diabetes. Det var i övergången från barn- och ungdomsvården till vuxenvården som hon upptäckte att det saknades väldigt mycket information.

Jag lämnades med en otrygg känsla. Övergången blev allt annat än bra. Jag tänkte inte där och då att jag aktivt skulle vara med och förändra utan mer att jag vile göra min röst hörd och berätta hur övergången upplevdes. För att nästa person som skulle gå samma väg slapp uppleva samma sak.

När hon inte arbetar med att utveckla vården arbetar Elin med sin ideella förening som hon startade för sex års sedan. Sedan dess har hon både skapat en nationell informationskampanj, en specialdesignad väska som delas ut gratis till alla barn som får typ 1-diabetes och utvecklat en app med över 100 000 nedladdningar.

Nu jobbar Elin med ett nytt spännande projekt som ska rikta sig till skolan för att öka kunskapen om typ 1-diabetes och ge alla drabbade barn och ungdomar trygghet i skolan.

Inom hälso- och sjukvården i Kronoberg har Elin sedan 2018 varit engagerad i många olika utvecklingsprojekt inom olika områden. Nu senast en del av gruppen som planerade den internationella IHI-konferensen i Göteborg där Region Kronoberg var en av tre värdregioner.

Vården tänker helt nytt

Vid sidan om sitt arbete med projekt i den ideella föreningen kommer Elin arbeta 25 procent i programledningen för nära vård. Just nu är hon i full gång med planeringen av läkardagarna där det har kommit ett tydligt önskemål från läkarna själva att den levda erfarenheten i koppling till nära vård ska få genomsyra dagen. Förutom detta kommer hon dyka ner i de projekt inom Region Kronoberg som kan kännas relevanta. Vilka är inte riktigt klart ännu.

Vad hon vet just nu är att det behövs någon som kan ifrågasätta det vi alltid gjort och se på saker med andra ögon. 

Jag får ju kliva ur min egen situation och representera alla invånare och patienter i det här sammanhanget. Det är helt klart en spännande och så behövd kulturförändring vi har på gång, säger Elin.                                                                           

Här kan du läsa mer om Nära vård

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Helhetssyn viktigt för kronobergare i mötet med vården

11 november 2022

Kontinuitet, helhetssyn och samordning – det är viktigt för våra invånare i mötet med oss. I september ställde vi frågan ”Vad är skräddarsydd vård för dig?” i sociala medier.

Personal på IVA skriver dagbok – för patientens och anhörigas skull

4 november 2022

– De första två veckorna är helt svarta för mig, jag minns ingenting. Så beskriver Robert Sandberg den första tiden när han var inlagd på intensivvårdsavdelningen, IVA, i våras. Åtta veckor senare var...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Ett första spadtag för parkeringsdäcket vid Lasarettet Ljungby

19 oktober 2022

Tisdagen den 18 oktober firades det första spadtaget för parkeringsdäcket vid Lasarettet Ljungby. Däcket ska innehålla cirka 270 parkeringsplatser och beräknas stå klart vid årsskiftet 2023/2024.

Egenmonitorering ska minska risken för havandeskapsförgiftning

19 oktober 2022

Gravida kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning erbjuds nu att själva mäta sitt blodtryck, ta urinprov och svara på frågor om sina symtom – hemma.