Fler nyheter

20 maj 2021

”En attraktiv region lyssnar på människors längtan”

Hur kommer kronobergarna att vilja resa och ta del av kultur efter pandemin? Det var den stora knäckfrågan på Vårforum den 11 maj. Just nu finns det möjlighet att påverka hur infrastruktur och kultur ska utvecklas i Kronoberg. Nya förslag på kulturplan och trafikförsörjningsprogram är ute på remiss.

Huvudtalare och inspiratör inför diskussionerna var Johanna Koljonen, författare, journalist och känd deltagare i TV-programmet ”På spåret”.

- Vi har ingen aning om vad som kommer att hända i framtiden. Storstadsregionerna kommer troligtvis att växa, men vad händer med Kronoberg? Många aspekter i vårt samhälle har förändrats, vi håller på att få helt nya kartor i huvudet, och förändringarna accelereras av pandemin. Våra gamla uppfattningar om nära – långt bort, oviktigt – viktigt, möjligt och omöjligt förändras. Det kan kännas frustrerande! Nu kan vi inte förlita oss på gamla sanningar längre. Men det är också befriande. Förändringarna skapas av oss, sa Johanna Koljonen.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, lyfte också fram de möjligheter som finns just nu och vikten att veta vart vi vill.

Det är många saker som avgör om en plats är attraktiv eller inte: jobb, transporter, hur det ser ut, värderingar och fritidsaktiviteter. Framtiden är inte något som bara händer, vi är med och skapar den. Frågor vi arbetar med, exempelvis bomässa, trafikförsörjningsprogram och kultur, påverkar attraktiviteten. Men kan vi planera när vi inte vad som kommer att hända? Ja, absolut. En bra plan beskriver vad vi vill, varför, hur och vem. Det är ett jättebra underlag när läget är osäkert.

Kultur och längtans stigar

Johanna Koljonen lyfte fram forskning som visar att kultur hjälper oss att tänka nytt. Platser med många kulturarbetare och tänkande människor ger högre tillväxt.

Vi behöver teknik, talang och tolerans. Människor söker efter förebilder för att våga, föreställningshorisonter – hur stort det är möjligt att drömma – och förutsättningar. Platser där människor blomstrar är attraktiva. När folk har bra idéer ska vi hjälpa dem att testa dem med så liten risk som möjligt. En attraktiv region lyssnar och bygger stigar för människors längtan.

Deltagarna talade också om hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin går och Bymässa i Kronoberg 2030. Vårforum är en av Region Kronobergs årligen återkommande mötesarenor. I fokus är den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, och hur ”Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer”.

Du kan lämna remissvar på kulturplanen fram till 25 juni och på trafikförsörjningsprogrammet fram till 31 juli.

Till remisserna: Gröna Kronoberg - Svara på remisser (regionkronoberg.se)

Relaterade nyheter

Regionstyrelsen sammanträder den 21 september

20 september 2021

Den 21 september klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Här är några av dagens ärenden:

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.