Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

10 september 2020

En hållbar matkultur berör kronobergarna

För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras hela Kronoberg i MAT på ett nytt sätt: I matrundan deltar 57 matproducenter i länets åtta kommuner och årets kunskapsbuffé för matproducenter är digital och lättillgänglig.

Det är tionde året som Region Kronoberg är med och arrang­erar MAT. Mat och livsmedel berör alla kronobergare och många av Region Kronobergs verksamheter: regional utveck­ling, landsbygdsutveckling, stadsplanering, gröna näringar, kompetensförsörjning, miljö och klimatfrågor, folkhälsa och hälso-och sjukvård.

Evenemanget är en av våra långsiktiga insatser för hållbar utveckling. Genom att samla experter, politi­ker, producenter, odlare och matälskare vill vi främja en närproducerad och hållbar matpro­duktion, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg.

Upplägget är annorlunda i år, vi samlas inte, men syftet är detsamma. De 57 medverkande i matrundan finns i alla våra åtta kommuner vilket gör att årets MAT får ett tydligare regionalt perspektiv, fortsätter Christel Gustafsson.

I kunskapsbuffén kan livsmedelsföretagare lära sig mer om livsmedelskedjan och inspireras att ta steget att starta eller utveckla verksamhet. Det gynnar företagandet i länet, och utvecklar landsbygden.

Kunskap, dialog och inspiration om hållbar mat är ett stående inslag under MAT. En digital kunskapsbuffe hoppas vi ger livsmedelsföretagen ytterligare inspiration och idéer för framtiden, säger Christel Gustafsson.

Läs mer om årets MAT

1177: Äta för att må bra

Region Kronobergs Hållbarhetsprogram 2019–2023 beskriver hur myndigheten arbetar mot FN:s globala mål för hållbarhet. I det redovisas mål och insatser för en god livsmiljö och hälsa, hållbar organisation och arbetssätt, klimatanpassning och hållbar konsumtion och produktion. Jämlikhet, hälsa, resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan är genomgående.

Viktiga delmål om mat är:

  • År 2021 ska hälso- och sjukvårdens arbete med personcentrerad vård innefatta en plan för personcentre­rade måltider.
  • År 2023 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 70 procent.
  • Region Kronoberg jobbar för att 100 procent av inköpt kött, mjölk och ägg ska vara producerad i enlig­het med svensk djurskyddslagstiftning år 2023.
  • År 2023 ska 100 procent av livsmedels­grupperna kaffe, te, kakao och bananer vara ekologiska och producerade med sociala och etiska krav.
  • Inköpen av närproducerade livsmedel ska öka.
  • År 2023 ska matsvinnet ha minskat med 75 procent jämfört med år 2018.
  • Region Kronoberg ska följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor inklusive matvanor.