Fler nyheter

10 november 2021

Endast fullvaccinerade får arbeta patientnära på onkologen och dialysen

För att skydda de allra känsligaste patienterna har Region Kronoberg beslutat att medarbetare som arbetar nära cancer- och dialyspatienter ska vara fullvaccinerade mot covid-19.

Kravet om vaccinering gäller på onkologavdelning 40, cytostatikamottagningen, onkologens medicinska dagsjukvård, medicinska dagsjukvården i Växjö och Ljungby samt dialysavdelningarna på lasaretten i Växjö och Ljungby.

Beslutet innebär att medarbetare där inte får arbeta nära patienter om de inte är fullvaccinerade mot covid-19, eller har haft konstaterad covid-19 under de senaste sex månaderna (vilket kan jämställas med vaccination). Vid nyanställningar kommer Region Kronoberg att kräva att man är fullvaccinerad.

Rent juridiskt kan vi inte ställa krav på att medarbetare ska vaccinera sig. Men vi har bedömt att det med hänvisning till verksamhetsskäl, som till exempel patientsäkerhet och smittskydd, kan vara befogat att ställa krav på att enbart vaccinerad personal arbetar nära patienter i de här specifika verksamheterna. Det handlar om avancerad specialistsjukvård med extra smittkänsliga patienter, säger Pontus Juhlin, HR-direktör.

Eftersom vi som arbetsgivare också har arbetsledningsrätt, kan vi besluta om tillfällig placering eller mer stadigvarande flytta personal till andra arbetsuppgifter eller en annan arbetsplats, om de inte uppfyller kravet på att vara fullvaccinerad.

Beslutet gäller arbetet med patienter som löper stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, och som samtidigt kan få sämre skyddseffekt av vaccinationen.

Det handlar till exempel om patienter som av olika skäl har kraftigt nedsatt immunförsvar eller på annat sätt är mycket sköra. Vi tycker att vi har ett ansvar att skydda dessa patienter lite extra, förutom att vi förstås har rutiner för skyddsutrustning och hygien, säger Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Skyddet av våra mest sårbara patienter måste gå före andra prioriteringar. Jag är övertygad om att de allra flesta av våra medarbetare delar den synpunkten. Vården är till för patienterna, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt en första bedömning blir konsekvenserna av beslutet mycket marginella.

Vi ska värna medarbetarnas integritet, men det finns inget direkt förbud mot att fråga dem om de har vaccinerat sig. Så som läget ser ut nu verkar det vara mycket få, om ens några, medarbetare som berörs av beslutet. Vi kommer nu att titta på rutiner för hur det här beslutet ska hanteras rent praktiskt, säger Pontus Juhlin.

Kontakt

Pontus Juhlin

HR-direktör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 58, 0709-84 43 26

Roger Olof Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 55, 0790-67 51 28
Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...

Regionfullmäktige sammanträder den 24 november

22 november 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare ska delta fysiskt. Icke tjänstgörande ersättare är välkomna att delta fysiskt.