Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

27 februari 2020

Endoskopiutbildning för sjuksköterskor kortar köer

Nu startar en unik utbildningssatsning som gör det möjligt för sjuksköterskor att bli endoskopister. Claudia Tanase från Region Kronoberg är en av 20 deltagare från hela landet som går specialistutbildningen på Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Traditionellt utförs endoskopi av läkare. Men tack vare aktivt arbete från Södra sjukvårdsregionen erbjuds endoskopiutbildningen även som en uppdragsutbildning för sjuksköterskor.

Målet med satsningen är att öka tillgängligheten till endoskopiundersökningar. Men det är också en möjlighet för sjuksköterskor att kompetensutvecklas.

Jag är glad att ha fått den här möjligheten till kompetensutveckling. Jag tycker det är väldigt intressant med endoskopi och det är kul med en utmaning, säger Claudia Tanase, sjuksköterska på endoskopienheten på Lasarettet Ljungby.

Ökat behov av endoskopister

Det är brist på endoskopister i hela landet. Samtidigt ökar behovet av endoskopiundersökningar. En anledning är att endoskopi är den främsta diagnosmetoden för magtarmcancer, och eftersom vi blir allt fler äldre kommer fler att behöva undersökas.

Utbildningen

Utbildningen är på halvtid under två år och finansieras av regionen. Den teoretiska delen sker på BTH i Karlskrona och initialt får studenterna bland annat testa att göra undersökningar i en simulator. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen gör sjuksköterskorna på sina hemsjukhus.

Utöver den teoretiska delen ska vi till exempel genomföra 100 gastroskopiundersökningar och 200 koloskopiundersökningar innan vi är färdiga skopister, berättar Claudia Tanase.

Det känns bra att veta att det alltid finns en läkare bakom som stöttar. Det var faktiskt våra kirurgläkare som tipsade mig om utbildningen.

Fakta

En endoskopiundersökning (gastroskopi/koloskopi) görs med en videokamera på en fiberoptisk slang för att se hur mage och tarmar ser ut, via en TV-skärm. Man kan också ta vävnadsprover och göra mindre ingrepp.

Södra sjukvårdsregionen består av regionerna: Halland, Skåne, Blekinge och Kronoberg. Regionerna samarbetar för att med gemensamma resurser skapa en god och jämlik vård, och för att öka tillgängligheten.

Kontakt

Mathina Mölstad

Kommunikationschef hälso- och sjukvård

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586593, 046709844977

Relaterade nyheter

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

10 augusti 2020

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020 – 2023.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.