Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

27 februari 2020

Endoskopiutbildning för sjuksköterskor kortar köer

Nu startar en unik utbildningssatsning som gör det möjligt för sjuksköterskor att bli endoskopister. Claudia Tanase från Region Kronoberg är en av 20 deltagare från hela landet som går specialistutbildningen på Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Traditionellt utförs endoskopi av läkare. Men tack vare aktivt arbete från Södra sjukvårdsregionen erbjuds endoskopiutbildningen även som en uppdragsutbildning för sjuksköterskor.

Målet med satsningen är att öka tillgängligheten till endoskopiundersökningar. Men det är också en möjlighet för sjuksköterskor att kompetensutvecklas.

Jag är glad att ha fått den här möjligheten till kompetensutveckling. Jag tycker det är väldigt intressant med endoskopi och det är kul med en utmaning, säger Claudia Tanase, sjuksköterska på endoskopienheten på Lasarettet Ljungby.

Ökat behov av endoskopister

Det är brist på endoskopister i hela landet. Samtidigt ökar behovet av endoskopiundersökningar. En anledning är att endoskopi är den främsta diagnosmetoden för magtarmcancer, och eftersom vi blir allt fler äldre kommer fler att behöva undersökas.

Utbildningen

Utbildningen är på halvtid under två år och finansieras av regionen. Den teoretiska delen sker på BTH i Karlskrona och initialt får studenterna bland annat testa att göra undersökningar i en simulator. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen gör sjuksköterskorna på sina hemsjukhus.

Utöver den teoretiska delen ska vi till exempel genomföra 100 gastroskopiundersökningar och 200 koloskopiundersökningar innan vi är färdiga skopister, berättar Claudia Tanase.

Det känns bra att veta att det alltid finns en läkare bakom som stöttar. Det var faktiskt våra kirurgläkare som tipsade mig om utbildningen.

Fakta

En endoskopiundersökning (gastroskopi/koloskopi) görs med en videokamera på en fiberoptisk slang för att se hur mage och tarmar ser ut, via en TV-skärm. Man kan också ta vävnadsprover och göra mindre ingrepp.

Södra sjukvårdsregionen består av regionerna: Halland, Skåne, Blekinge och Kronoberg. Regionerna samarbetar för att med gemensamma resurser skapa en god och jämlik vård, och för att öka tillgängligheten.

Kontakt

Mathina Mölstad

Kommunikationschef hälso- och sjukvård

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470586593, 046709844977

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...