Fler nyheter

1 juni 2022

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferensen. Under en period av 18 år syns ett par tydliga mönster över tid gällande barns och ungas hälsa. Bland annat så finns det en negativ utveckling för flera aspekter av hälsa från 2012 och framåt.

När vi analyserade resultatet såg vi ett återkommande mönster där flertalet hälsoaspekter gick i en tydlig negativ utveckling från 2012 och framåt. Bland annat så har den självskattade allmänna hälsan, psykiska besvär, stress och ensamhet ökat bland unga, vilket är en oroväckande utveckling. Den negativa utvecklingen har ökat succesivt sedan 2012 och skillnaderna mellan pojkar och flickor blir också allt större. Flickorna mår sämre än pojkarna, framför allt i de äldre årskurserna, säger Emma Johansson, folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg.

Varför barn och unga mår sämre är svårt att veta. Några förklaringar som diskuterades av publiken var stora klasser i skolan, för få vuxna som ser sina och andras barn, ökade krav i skolan med nytt betygssystem 2011 och sociala medier.

Fysisk aktivitet ökar och narkotikabruket minskar

Vad gäller utvecklingen av levnadsvanor syns både en positiv och negativ utveckling. Trots pandemin ökar den fysiska aktiviteten hos barn och unga i länet. Narkotikabruket hos gymnasieungdomarna har sjunkit jämfört med tidigare undersökningar och 2021 rapporterades de lägsta siffrorna sedan undersökningen startade 2003. Däremot så syns en tydlig ökning av snusbruk hos ungdomar med en särskilt tydlig ökning bland flickorna, vilket är ett anmärkningsvärt resultat.

Ta del av inspelade föreläsningar från konferensen, rapporten i sin helhet och resultat på kommunnivå 

Relaterade nyheter

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...