Fler nyheter

2 mars 2021

Entreprenör klar för nytt akutsjukhus i Växjö

Region Kronoberg har utsett entreprenör för att bygga det nya akutsjukhuset, förutsatt att beslut tas i fullmäktige. Enligt tilldelningsbeslut den 2 mars 2021 är det Skanska Sverige AB som har tilldelats avtalet.

Att kunna hälsa Skanska Sverige AB välkomna till projektet är ett viktigt steg i vår planering för ett eventuellt nytt akutsjukhus i Växjö. Det innebär att vi inom en tioårsperiod skulle kunna ha ett sjukhus med behovsanpassade lokaler som ger optimala förutsättningar att utveckla sjukhusvården, säger Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande.

Den tilldelning som nu har gjorts omfattas av en spärrtid på tio dagar, då leverantörer kan ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten.  Först därefter kan avtal tecknas med Skanska.

Förhoppningen är att Skanska är på plats på projektkontoret på Centrallasarettet Växjö i mitten av april för att starta samarbetet, vilket inleds med framtagande av en förstudie som underlag till investeringsbeslut.

Ett investeringsbeslut ska tas i regionfullmäktige i början av 2022.

Första spadtaget beräknas tas under våren 2022 och år 2028 planeras ett nytt akutsjukhus i Växjö stå klart.

Läs mer på webbplatsen nyasjukhuset.se

Relaterade nyheter

Region Kronoberg och Skanska har skrivit under samarbetsavtal

13 april 2021

I dag skrev Skanska och Region Kronoberg under samarbetsavtalet om förberedande planeringsarbeten för det nya akutsjukhuset i Växjö. Undertecknade gjorde Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordföra...

Digitalt informationsmöte: Nytt Akutsjukhus i Växjö

8 april 2021

Vi vill hälsa dig välkommen till en digital informationsträff om nuläget och planerna framåt för det nya akutsjukhuset som planeras i Växjö.

Viktigt underlag klart för utveckling av vården och planering av nytt sjukhus

17 mars 2021

Region Kronoberg har samarbetat med konsultföretaget Sirona för att få en fördjupad bild av det framtida vårdbehovet och möjligheterna att utveckla vårdstruktur och arbetssätt. Nu har regionen tagit e...

Nu lanserar vi projektwebben för det nya sjukhuset

1 december 2020

Webbplatsen www.nyasjukhuset.se ska göra det lättare för Region Kronobergs invånare och medarbetare att följa och bidra i utvecklingen av det planerade nya akutsjukhuset i Växjö.