Fler nyheter

7 december 2021

EU-medel från Strukturfonderna i Småland med Öarna

Den 1-2 december prioriterade Strukturfondspartnerskapet tre nya EU-projekt om drygt 7 miljoner kronor. Samtliga projekt berör Kronobergs län. Projekten handlar om smart specialisering, tillverkningsindustri och kompetens i restaurangbranschen.

Alla projekt medfinansieras med 30-50 procent på olika sätt.

 Projekten bidrar till utveckling av regionens näringsliv. I TFA samverkar flera företagsstödjande organisationer, t ex Almi och Handelskammare med universitet i smålandslänen. Målgruppen för SMART-IAT är tillverkande och exporterande företag inom metallindustrin. Kompetenslyft Restaurang ska medverka till att kompetensutveckla befintlig personal men också stärka framtida rekrytering till restaurangbranschen, som ju drabbats hårt av pandemin, säger Ingemar Swalander (M), ledamot i strukturfondspartnerskapet.

TFA (transformationsanalys) Sydost, 1 100 000 kronor EU-medel, ERUF 2021-2023  
Målet är att göra en analys över prioriterade kunskapsområden i smålandslänens strategier för Smart specialisering. Analysen ska innehålla rekommendationer och förslag till insatser som ska öka konkurrenskraft och tillväxt i kunskapsområdena gröna näringar, upplevelser, hållbar produktion, digital tjänsteproduktion och energisektorn. Projektet förväntas koppla ihop de möjligheter som smart specialisering ger med finansiering av strukturfondsmedel nästa programperiod.

SMART-IAT 1.5, Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automation i Till-verkningsindustrin, 1 925 681 kronor EU-medel, ERUF 2022-2023
Ett fortsättningsprojekt på genomfört projekt (SMART-IAT) som avslutas vid årsskiftet. Målet har varit att etablera en demonstrationsmiljö på högsta nivå för kunskapsöverföring och experiment. Covid-19 pandemin har starkt påverkat möjligheterna att arbeta med tillverkande företag. Mål är nu att vidareutveckla demonstrationsmiljön med fokus på workshops, experiment och kompetensuppbyggnad i samverkan.

Kompetenslyft restaurang, 4 145 383 kronor EU-medel, ESF 2022-2023
Projektet riktar sig till restaurangbranschen i Småland med fokus på Kronoberg. Målet är att kompetensutveckla befintlig personal, höja status på yrkesroller och ge möjlighet att utvecklas i sin nuvarande anställning. Parallellt stöttas näringsidkare i att behålla personal, öka attraktiviteten som arbetsgivare och få in nya medarbetare. Detta görs bland annat genom handledning, validering och kompetensutveckling. Projektet ska bidra till en regional utveckling, förnyelse av restaurangbranschen och en ökad konkurrenskraft.

Det här är ett viktigt projekt och en utvecklingsmöjlighet som hjälper restaurangbranschen och besöksnäringen att komma på fötter efter pandemin. Det utförs i samverkan mellan projektägaren Campus Ljungby, det offentliga och många företagare och det är positivt, säger Carl-Olof Bengtsson (S), ledamot.

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna:
Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av de regionala strukturfondspartnerskapen. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till mer information om finansiering 

Kontakt

Ingemar Swalander (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0708-74 84 01

Carl-Olof Bengtsson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0705-84 13 92

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.