Fler nyheter

12 april 2022

EU-miljoner till Kronoberg

Den 7 april beslutade Strukturfondspartnerskapet att fördela medel till totalt 13 olika projekt, projektförlängningar och förstudier på nästan 13 miljoner kronor. Två projekt och två förstudier om skogsbränslen, besöksnäring, hållbart arbetsliv och personliga assistenter, berör Kronoberg.

Alla projektansökningar tar upp viktiga frågor för Kronoberg. Jag vill särskilt understryka projektet kring besöksnäringen som både handlar om att få besökare från andra länder men också hur vi tar mot besökare på ett bra sätt. Ett samarbete mellan näringsliv och det offentliga samhället, säger Carl-Olof Bengtsson (S).

Stärkt värdskap mot internationellt reseled, 1 322 476 kronor EU-medel ur ERUF år 2022-2023
Projektägare Destination Småland AB vill bidra till en mer konkurrenskraftig position för Kronobergs besöksnäringsföretag på DACH-marknaderna (Tyskland, Österrike och Schweiz) som är Kronobergs största utlandsmarknad. I projektet görs två E-lärande plattformar – om värdskap och partnerutveckling – och en destinationsfilm.
Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin. Särskilt turismen från utlandet har reducerats kraftigt. Genom EU-projektet ges Destination Småland möjlighet att stärka de kronobergska företagens möjligheter att attrahera besök från bl a Tyskland, Österrike och Schweiz, säger Ingemar Swalander (M).

Kaskadanvändning av skogsbränslen och biprodukter, 910 000 kronor EU-medel ur ERUF år 2022-2023
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet, Energikontor norra Småland (Region Jönköpings län) och Energikontor sydost. Kaskadanvändning inom bioenergi innebär att man nyttjar skogsråvaran så mycket som möjligt innan förbränning. Detta är viktigt då bioenergins hållbarhet är omtvistad i politiska diskussioner. I näringen finns ett intresse för kaskadanvändning och att en utveckling kan bidra till att lösa flera av utmaningarna hos små- och medelstora företag.

Hållbart arbetsliv i fokus, 276 537 kronor EU-medel ur ESF
Coompanion på Gotland och Coompanion i Kronoberg ska undersöka hur de kan stärka förutsättningarna för ett mer hållbart arbetsliv inom sociala företag. Detta ska undersökas tillsammans med flera aktörer.

Kipa, 400 000 kronor EU-medel ur ESF
Grimslövs folkhögskola ska undersöka hur kompetensförsörjningen av personliga assistenter kan stärkas. Målet är att öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv i Kronobergs län. Förstudien ska kartlägga den privata sektorn, branschens förutsättningar och målgruppens behov, i nära samverkan med arbetsgivare och arbetstagare.

Strukturfondsprogrammen Småland och Öarna har en mycket viktig del i utvecklingen av Region Kronoberg och min förhoppning är att fler aktörer i vår region tar möjligheten till ytterligare utvecklingspotential. Programmet är ett sätt att göra skillnad och därför tror jag på det! säger Soili Lång-Söderberg (M).  

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna:
Strukturfonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av de regionala strukturfondspartnerskapen. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till information om finansiering 

Kontakt

Ingemar Swalander (M)

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

Relaterade nyheter

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.