Fler nyheter

10 december 2020

EU-miljoner till Kronoberg

Den 3 december beslutade Strukturfondspartnerskapet att fördela medel till totalt 15 projekt och tre förstudier i Småland med Öarna. Fem projekt och en förstudie ska ha aktiviteter i Kronoberg. Projekten ska arbeta för tillväxt, hållbarhet och ökad kompetens.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

För ERUF beviljades drygt 40 miljoner kr till åtta projekt, varav två i Kronoberg.

Små och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft
3,2 miljoner kr, pågår 2021-01-01– 2023-04-03

Ett samverkansprojekt mellan Videum, Linnéuniversitet och Campus Ljungby. Målet är att små- och medelstora företag i Kronoberg ska öka sina FoU-investeringar, öka produktiviteten och bidra till länets ekonomiska tillväxt. Region Kronoberg medfinansierar med lika mycket av de regionala tillväxtmedlen från Regionala utvecklingsnämnden.

Transporteffektivt Kronoberg
9,8 miljoner kr, pågår 2021-01-01 – 2023-02-28

Ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Energikontoret sydost. Målet är att bidra till övergången från fossila till fossilfria transporter för att nå det transportpolitiska målet om fossilfria transporter år 2045. Projektet ska arbeta med metoden grön transportplan och fokusera på besöksresor och besöksnäringen. Region Kronoberg medfinansierar med 9,8 miljoner kr av de regionala tillväxtmedlen från Regionala utvecklingsnämnden.

Det här är två väldigt bra och genomarbetade ansökningar i viktiga frågeställningar. Det blir ett viktigt samarbete med små- och medelstora företag för forskning, utveckling och klimatsmarta lösningar, säger Carl-Olof Bengtsson (S), ledamot i partnerskapet.

Europeiska socialfonden (ESF)

Strukturfondspartnerskapet beviljade drygt 47 miljoner kr till sex projekt och tre förstudier ur Socialfonden. Tre projekt och en förstudie har aktiviteter i Kronoberg. 

Kompetensutveckling Småland
9,6 miljoner kr, pågår 2021-01-11 – 2023-02-12

Campus Värnamo är projektägare med Business Gnosjöregion AB (BGR) som samverkansaktör. Målet är att, genom kompetenshöjande insatser, ge 1600 anställda hos ca 100 företag i Jönköpings och Kronobergs län en stärkt ställning i sin nuvarande eller i en ny yrkesroll. Projektet har medfinansiering på 4,4 miljoner kr från det privata och offentliga.

BATman Småland
8,3 miljoner kr, pågår 2021-01-04 – 2023-02-28

Projektets mål är att öka kompetensen, förmågan att hantera större förändringar i efterfrågan på tjänster och produkter, hantera krav på ökad hållbarhet och implementera ett ekologiskt perspektiv i hela värdekedjan hos ett 50-tal småländska tillverkningsföretag. Projektet har medfinansiering om drygt 4 miljoner kr från den privata sektorn.

Fasetten för arbete och studier
9,4 miljoner kr, pågår 2021-01-04 – 2023-02-28

Projektet bygger på en samverkan mellan fyra kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhult, där Ljungby kommun är projektägare. I styrgruppen finns även Arbetsförmedlingen och Region Kronoberg. Målet är att skapa nya varaktiga insatser för att förbättra målgruppens valkompetens och nå fram till sysselsättning på ett meningsfullt sätt. Målgruppen är unga, 15–24 år, kvinnor och män, som står utanför arbetsmarknaden. Kommunerna medfinansierar med totalt 3, 1 miljoner kr.

Det här är ambitiösa satsningar av Campus Ljungby och Ljungby kommun! Det är mycket positivt att vi får stöd till grön omställning av industrin och att stärka rekryteringen av ungdomar och arbetslösa till industrin, säger Ingemar Swalander (M) och Soili Lång Söderberg (M), som är ledamöter i partnerskapet.  

Strategiskt förberedelsearbete
400 000 kr från ESF, pågår 2021-01-04 – 2021-12-30

Syftet med förstudien är att analysera och förbereda inför EUs kommande programperiod 2021-2027. Förstudien ska belysa framtida frågor som kan vara av vikt för den svenska arbetsmarknaden. Nya ESF-projekt kan då byggas på förutsättningar som finns i länet och möta aktuella behov.

Kort om EU:s strukturfondsprogram för Småland och Öarna

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. Sveriges regering och EU-kommissionen bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad de ska gå till. Tillväxtverket fördelar sen pengarna till åtta regioner, däribland Småland och Öarna. Vilka projekt som får medel bestäms av regionala strukturfondspartnerskap med representanter från bland annat kommuner, regioner, myndigheter och föreningar. Det övergripande målet för EU-programmet Småland och Öarna 2014-2020 är hållbar tillväxt, entreprenörskap, ökad sysselsättning, integration, jämställdhet och miljö. Region Kronoberg stöttar aktörer som vill söka medel för att utveckla Kronoberg.

Till information om finansiering

Kontakt

 

Carl-Olof Bengtsson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0705-84 13 92

Ingemar Swalander (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-71 17 58, 0708-74 84 01

Soili Lång-Söderberg (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-93 65 97

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...

Kronobergsforskare ger ökad förståelse för våldsamma beteenden

14 januari 2021

Finns det fysiska orsaker i hjärnan som kan ligga bakom våldsamma och utåtagerande beteenden? Carl Delfin vid rättspsykiatriska regionklinikens forskningsenhet har genom sin doktorsavhandling forskat...

Lägesrapport: Inga tecken på avmattning av smittspridningen

8 januari 2021

Vecka 53 testade över 1000 personer positivt för covid-19, trots lite lägre provtagning på grund av helgdagar. Snart har vi över 10 000 konstaterade fall av covid-19 i länet.

Upprop: EUs Strukturfondsmedel ska fördelas av regionerna - inte staten

7 januari 2021

De åtta regionala partnerskap som fördelar EUs Strukturfondsmedel till Sveriges regioner reagerar i ett upprop på att regeringen håller inne med EU-medel och vill ge en del av dem direkt till arbetsfö...