Fler nyheter

4 november 2020

Extra regionalt stöd till kulturskapare i höst

Region Kronobergs kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd gör en gemensam satsning för att stödja kulturskapare i Kronoberg under Coronapandemin.

Kulturområdet har drabbats hårt av pandemins effekter och läget är allvarlig för de professionella kulturskaparna som förlorat både uppdrag och inkomster till följd av inställda arrangemang.

Denna extra satsning kan göra skillnad för de kulturskapare som bor och verkar i Kronoberg, och vi hoppas det kan öka möjligheterna att nå de uppsatta målen om ett kulturliv med bredd och spets, som även bidrar till regional utveckling, säger Pernilla Sjöberg (M), kulturnämndens ordförande.

Kulturnämnden delar årligen ut arbetsstipendier för att förbättra möjligheterna för kulturskapare i länet. Nu delas ytterligare 30 arbetsstipendier á 30 000 kronor ut 2020. Stipendierna ska uppmuntra betydelsefullt arbete inom olika konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Att kulturskapare kan verka i Kronoberg är viktigt för länets attraktivitet och därmed för länets tillväxt. Därför gör vi gemensam sak med kulturnämnden och stöttar de kulturella och kreativa näringarna, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Utsatta kulturområden

Dessutom görs särskilda insatser riktade till konstområden där länets professionella kulturskapare är mest utsatta, dvs inom musik, litteratur samt bild och form. 165 000 kr vardera ges till Musik i Syd, Bild och Form Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Utbetalade medel ska användas under 2020 för att skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare. Exempel på insatser är residens eller uppdrag.

Totalt satsas 1 400 000 kr, 700 000 från kulturnämnden och 700 000 kr från regionala utvecklingsnämnden.

För att hantera Coronapandemin har kulturnämnden sedan tidigare beslutat om att ställa om regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel, bedriva nationellt påverkansarbete och att stärka och kvalitetssäkra den digitala transformationen.

Relaterade länkar

Mer information om ansökan om extra arbetsstipendier

Bild och Form Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg: Uppdrag till litteraturskapare 

Kontakt

Pernilla Sjöberg (M)

Pernilla Sjöberg (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0702-70 73 22

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583027, 046767207848

Relaterade nyheter

Skärpta råd förlängs i länet

24 november 2020

De skärpta allmänna råd som infördes i Kronobergs län den 5 november förlängs nu till och med den 13 december. Därefter införs nationella råd som kommer gälla över jul och nyår.

Vården av covid-sjuka på äldreboenden får kritik av IVO

24 november 2020

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av covid-sjuka på landets äldreboenden och identifierat allvarliga brister. Samtliga landets regioner kritiseras av IVO, så även Kronoberg.

Digitala kallelser införs överallt i vården

23 november 2020

Digitala kallelser sparar pengar, frigör tid för vårdpersonal och patienterna är positiva. Det går nästan dubbelt så fort att hantera en digital kallelse som en papperskallelse och kostnaden är bara h...

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.