Fler nyheter

7 januari 2022

Extrainsatt regionfullmäktige om nytt akutsjukhus i Växjö

Den 10 januari hålls ett extrainsatt fullmäktige som ett kunskapsseminarium inför en av regionens viktigaste och största investeringar.

Det extrainsatta digitala kunskapsseminariet ska ge deltagarna en fördjupad genomgång av beslutsunderlaget för ett nytt akutsjukhus i Växjö.

Underlaget har arbetats fram under tre års tid och innefattar flera stora utredningar. Den 2 mars ska regionfullmäktige besluta om var ett nytt akutsjukhus i Växjö ska byggas. 

Som invånare har du alltid möjlighet att följa våra regionfullmäktigemöte digitalt för att du enkelt ska få veta vad de folkvalda politikerna debatterar om och beslutar. Detta extrainsatta kunskapsseminarium kan du följa den 10 januari mellan klockan 13.00 till 17.15.

Webb-tv från regionfullmäktige

Relaterade nyheter

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...

Nära vård testas i Ljungby

13 januari 2022

Region Kronoberg och Ljungby kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för god och nära vård för multisjuka och äldre. Nu inleds ett spännande utvecklingsarbete inom informationsdriven och digifysi...

Underlaget för nytt akutsjukhus redo för politisk beredning

5 januari 2022

I samband med dagens politiska presidieberedning, presenterade regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) beslutsunderlaget för ett nytt akutsjukhus i Växjö för de politiska partierna.

Antaget politiskt program och handlingsplan för vårdens viktiga omställningsresa till nära vård

22 december 2021

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden antagit ett politiskt program för vårdens viktigaste omställningsresa för framtiden som handlar om att vården ska finns där invånarna behöver den – när invånarna beh...