Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

25 januari 2021

Fall av brittisk virusvariant i Kronoberg

Ett fall av den brittiska virusvarianten av muterat coronavirus har hittats i Kronoberg. Svaret kom i helgen.

Fallet har ingen säker koppling till någon resa utomlands och smittspårning pågår.

Det är inte oväntat att även Kronobergs län skulle få ett fall av muterat SARS-CoV-2-virus då det nu rapporterats över 50 fall i landet av den brittiska mutationen.

Fler fall går inte att utesluta men eftersom allmänhetens prover som blir positiva automatiskt screenas för den brittiska mutationen via det externa laboratoriet som vi anlitar, så borde vi hittat fler fall om mutationen är vanlig i vårt län, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Utöver screeningen som sker via laboratoriet kommer Region Kronoberg framöver också att följa de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och skicka positiva analyser till dem för sekvensering enligt deras rekommendation.

Norge räknas som riskland

Folkhälsomyndigheten uppmanar sedan i lördags i alla inresande till Sverige som har vistats i Norge de senaste 14 dagarna att följa särskilda rekommendationer. Detta på grund av att norska myndigheter befarar ett större utbrott av den nya brittiska varianten. Resande från Norge uppmanas att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra så långt det är möjligt, och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Samma rekommendationer gäller sedan tidigare för resande från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

Folkhälsomyndigheten: Nya rekommendationer till personer som varit i Norge

Relaterade nyheter

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...

Alla vaccinationsdoser används - inget sparas!

24 februari 2021

Region Kronoberg får många frågor om de vaccindoser som kommer till Kronoberg och hur de används.

Ökat förtroende för vården i Kronoberg

24 februari 2021

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat i Region Kronoberg under pandemin. Allt fler invånare anser också att vården utförs på lika villkor i länet.