Fler nyheter

3 juni 2022

Familje-BB blir en del av BB-avdelningen

Familje-BB:s verksamhet går in under ordinarie BB-avdelning från och med vecka 25. Förändringen görs för att all verksamhet för förlossning, BB och eftervård ska samlas vilket gör att vårdplatserna kan nyttjas bättre.

Det handlar inte om någon minskning av antalet vårdplatser utan platserna kommer istället kunna användas på ett bättre sätt på BB.

Beläggningen på familje-BB har under lång tid varit mycket låg. Vår ambition är att denna förändring inte ska påverka patienterna. De som haft en helt normal förlossning kommer erbjudas en trygg hemgång med tät uppföljning på återbesöksenheten och amningsmottagningen. De patienter som behöver lite längre vård efter sin förlossning kommer att få den på BB, säger Jennie Sjöman, verksamhetschef på kvinnokliniken.

I oktober 2022 flyttar gynavdelningen till plan 7 vilket frigör plats för att all verksamhet för förlossning, BB och eftervård samlas under samma tak och enhet.

Det känns väldigt viktigt att ha all vår verksamhet samlad. Tanken är också att gynavdelningens patienter kan få en bättre, avskild miljö. Att till exempel de som ska göra en abort inte behöver vistas i samma korridor som de nyförlösta. Vi får också ett annat lugn för våra cancerpatienter, säger Jennie Sjöman.

Relaterade nyheter

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

30 juni 2022

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som...

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.

Hälsa i vardagen en viktig del av nära vård

29 juni 2022

Nära vård handlar inte bara om sjukvård utan också om friskvård, för att du ska kunna fortsätta leva ditt bästa liv.

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

1 juni 2022

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferense...