Visa alla nyheter
Porträttbild på Fanny.

26 augusti 2022

”Tänk rehab” har lett till nominering till Årets fysioterapeut

Fanny Simonsson på lasarettsrehab i Växjö har blivit nominerad till Årets fysioterapeut för sitt arbete med tidig rehabilitering som en naturlig del av sjukhusvistelsen. Målet med ”tänk rehab” är bland annat att patienterna snabbare ska kunna återgå till sin vardag och sin tidigare funktionsnivå efter att ha varit inlagda på sjukhus.

Utmärkelsen delas ut av Fysioterapeuterna och tilldelas en fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling. Fanny är en av tre personer som har gått vidare i nomineringsprocessen.

Det känns väldigt stort att ha blivit nominerad till priset. ”Tänk rehab” är ett tanke- och arbetssätt där vi arbetar med personcentrerad vård i praktiken. Rehab är en naturlig del av vården från det att patienten kommer till oss till att hen lämnar oss, säger Fanny och förklarar arbetssättet:

Vem är personen framför dig? Vad kunde hen göra innan hen blev sjuk? Om en person till exempel kan borsta tänderna och bädda sängen hemma, då kan personen göra det hos oss också. Vi behöver arbeta mer med händerna på ryggen och låta patienterna göra det de klarar själva, berättar Fanny.

Skörhetsskattning grunden för bedömning

En viktig del av tänk rehab är att skörhetsskatta patienter. Skörhetsskattningen är grunden för att bedöma behov av/möjlighet till rehab för patienter.

Med hjälp av skörhetsskattningen kan vi sätta upp mål för patienten. Till exempel ska en patient som bedöms som inte skör kunna äta i dagrummet, bädda sin säng och gå till undersökningar, säger Fanny. 

Tänk rehab startade på hjärtavdelningen.

Vi har bland annat satt upp informationstavlor i patientrummen, köpt och lagt fram spel i dagrummet och informerat patienterna om vikten av att röra sig och vad de kan och bör göra. Det är också en temavecka varje halvår för att få igång diskussion och upprätthålla arbetssättet hos personalen, säger Fanny.

Reaktionerna från patienterna har varit positiv.

På de avdelningar som har startat igång ”tänk rehab” ser vi att patienterna är mer aktiva på dagarna. Det är mer rörelse i korridoren och många fler sitter i dagrummet och äter.

Arbetssättet sprider sig

Arbetet med tänk rehab har spridit sig internt till bland annat kirurgavdelning 33 och även medicinavdelningarna i Ljungby. Fanny jobbar för att fler avdelningar ska hoppa på ”tänk rehab”-tåget så snart som möjligt. Det har även spridit sig externt.

Fanny arbetar nu som projektledare på 30 procent för att driva arbetet med skörhetsskattning och ”tänk rehab” inom omställningsprogrammet.

Det känns jättekul att arbeta vidare med ”tänk rehab” och skörhetsskattning, och framför allt den personcentrerade vården, säger Fanny.

Om priset

Årets Fysioterapeut utses i samband med internationella fysioterapins dag den 8 september. Priset utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade. De tre utvalda kandidaterna intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare.

Läs mer om Årets Fysioterapeut, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Regiondagar och aktuellt om regional utveckling

18 januari 2023

Den 18-19 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Det här är första tillfället då regionens och kommunernas nya p...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Roboten Robek frigör tid

4 januari 2023

I Region Kronoberg jobbar roboten Robek med automatiserade uppgifter som annars skulle utförts rutinmässigt av en människa. Sedan slutet av 2019 har Robek sparat in 3,5 tjänster. Roboten arbetar framf...