Fler nyheter
Porträttbild på Fanny.

26 augusti 2022

”Tänk rehab” har lett till nominering till Årets fysioterapeut

Fanny Simonsson på lasarettsrehab i Växjö har blivit nominerad till Årets fysioterapeut för sitt arbete med tidig rehabilitering som en naturlig del av sjukhusvistelsen. Målet med ”tänk rehab” är bland annat att patienterna snabbare ska kunna återgå till sin vardag och sin tidigare funktionsnivå efter att ha varit inlagda på sjukhus.

Utmärkelsen delas ut av Fysioterapeuterna och tilldelas en fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling. Fanny är en av tre personer som har gått vidare i nomineringsprocessen.

Det känns väldigt stort att ha blivit nominerad till priset. ”Tänk rehab” är ett tanke- och arbetssätt där vi arbetar med personcentrerad vård i praktiken. Rehab är en naturlig del av vården från det att patienten kommer till oss till att hen lämnar oss, säger Fanny och förklarar arbetssättet:

Vem är personen framför dig? Vad kunde hen göra innan hen blev sjuk? Om en person till exempel kan borsta tänderna och bädda sängen hemma, då kan personen göra det hos oss också. Vi behöver arbeta mer med händerna på ryggen och låta patienterna göra det de klarar själva, berättar Fanny.

Skörhetsskattning grunden för bedömning

En viktig del av tänk rehab är att skörhetsskatta patienter. Skörhetsskattningen är grunden för att bedöma behov av/möjlighet till rehab för patienter.

Med hjälp av skörhetsskattningen kan vi sätta upp mål för patienten. Till exempel ska en patient som bedöms som inte skör kunna äta i dagrummet, bädda sin säng och gå till undersökningar, säger Fanny. 

Tänk rehab startade på hjärtavdelningen.

Vi har bland annat satt upp informationstavlor i patientrummen, köpt och lagt fram spel i dagrummet och informerat patienterna om vikten av att röra sig och vad de kan och bör göra. Det är också en temavecka varje halvår för att få igång diskussion och upprätthålla arbetssättet hos personalen, säger Fanny.

Reaktionerna från patienterna har varit positiv.

På de avdelningar som har startat igång ”tänk rehab” ser vi att patienterna är mer aktiva på dagarna. Det är mer rörelse i korridoren och många fler sitter i dagrummet och äter.

Arbetssättet sprider sig

Arbetet med tänk rehab har spridit sig internt till bland annat kirurgavdelning 33 och även medicinavdelningarna i Ljungby. Fanny jobbar för att fler avdelningar ska hoppa på ”tänk rehab”-tåget så snart som möjligt. Det har även spridit sig externt.

Fanny arbetar nu som projektledare på 30 procent för att driva arbetet med skörhetsskattning och ”tänk rehab” inom omställningsprogrammet.

Det känns jättekul att arbeta vidare med ”tänk rehab” och skörhetsskattning, och framför allt den personcentrerade vården, säger Fanny.

Om priset

Årets Fysioterapeut utses i samband med internationella fysioterapins dag den 8 september. Priset utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade. De tre utvalda kandidaterna intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare.

Läs mer om Årets Fysioterapeut, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Europeiska Socialfondens regionala handlingsplan 2022-2027 godkänd – nu går det att söka om projektmedel!

19 september 2022

En stor del av det regionala utvecklingskapitalet i de fyra länen i Småland och Öarna består av Europeiska Socialfonden, ESF+. Det handlar om totalt sett 402 miljoner kronor fram till 2027.

Save the date: Konferensen Byar som bygger! den 15 november

16 september 2022

Skriv in det i kalendern redan nu: Den 15 november är du välkommen till konferensen BY2030: Byar som bygger! som vi genomför tillsammans med Chalmers och Föreningen för byggemenskaper. Konferensens te...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Vård utifrån dina behov – vad nära vård handlar om

13 september 2022

Nära vård innebär helt enkelt att göra vården mer skräddarsydd för dig.

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering....

Inspirationsdag 6 september - cirkulärt byggande på LNU

31 augusti 2022

Bygg och fastighetssektorn står för en stor del av växtgasutsläppen. För att inspirera människor till en omställning inom sektorn bjuder Linnéuniversitetet (LNU) in till en heldag inom cirkulärt bygga...