Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

28 april 2020

Detta får vi frågor om just nu

Vi får många frågor som rör covid-19 i våra sociala kanaler. Här är svaren på de fem vanligaste frågorna just nu.

1. Hur många har covid-19 i länets olika kommuner?

På grund av den starka patientsekretessen har regionen valt att inte gå ut med information om vilken kommun de som har covid-19 bor i. Smittspridning finns i hela länet, inte bara i Växjö, men vi går inte in på vilka enskilda kommuner som är mer eller mindre drabbade, för att enskilda patienter inte ska kunna identifieras. Detta kan komma att omvärderas när antalet smittade ökar och risken för identifiering minskar. 

2. Kan jag boka tid för ett coronatest?

Nej, vi har bara kapacitet till att provta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det vill säga de patienter som behöver sjukhusvård, och personal inom vården för att de ska kunna återgå till arbete så snart som möjligt.

3. Varför används inte skyddsutrustning i kontakt med alla patienter?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från Folkhälsomyndigheten finns det ingen rekommendation att vård- eller omsorgspersonal ska ha skyddsutrustning i kontakt med friska personer. Användande av munskydd riskerar tvärtom att ge en falsk trygghet. Har man inte hosta är den primära smittvägen kontaktsmitta, och då är handhygien det främsta sättet att skydda sig.

4. När kan vi testa fler som jobbar på äldreboenden eller i hemtjänsten? Eller ytterligare grupper, till exempel lärare?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för provtagning. I Kronoberg testar vi redan i dag många i förhållande till vår storlek. Förmågan till provtagning beror både på laboratoriekapacitet och tillgång till provtagningsutrustning. Om vi kommer att kunna provta fler framöver vet vi inte i dagsläget.

5. När kommer antikroppstester och hur kommer de användas?

Det vet vi inte än. När det kommer är det troligt att det tas fram nationella riktlinjer för vilka som ska testas.

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.