Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

7 april 2020

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vid sjukdom.

En nyligen publicerad studie från Kina visar på samband mellan rökning och svår sjukdom vid coronainfektion. Kunskapsläget är begränsat eftersom antalet studier än så länge är få men eftersom covid-19 angriper luftrör och lungor som påverkas kraftigt av rökning är ett samband inte överraskande.

Förutom hälsovinsterna med att sluta röka så kan det också vara ett sätt att öka känslan av att kunna påverka din egen livssituation. Vid ett rökstopp kommer många av de positiva effekterna för kroppen direkt, det är aldrig för sent att sluta röka.

Sluta röka digitalt

I Kronobergs län finns tobaksavvänjare på vårdcentralerna och på Primärvårdens hälsoenhet. Numer finns även möjlighet att få stöd till att sluta röka eller snusa via Tobakshjälpen, det innebär att du får stöd att sluta digitalt tillsammans med en tobaksavvänjare.

All tobaksavvänjning är kostnadsfri i Kronobergs län. Ta kontakt med din vårdcentral eller med primärvårdens hälsoenhet. I Kronoberg finns även en särskild modell utarbetad för att passa unga 16–29 år som kallas Fimpar du fimpar jag där du slutar tillsammans med en kompis.

Mer information på 1177

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

13 augusti 2020

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av cov...

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.