Fler nyheter

12 januari 2022

Fingerskada åtgärdades sent och ledde till amputation

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient skadade sin tumme och där korrekta åtgärder blev fördröjda.

En äldre person skadade sin tumme i samband med ett fall i hemmet så att den hoppade ur led och det blev ett sår in i leden. Nästa dag kontaktades vårdcentralen på morgonen och patienten fick tid samma eftermiddag.

Efter läkarundersökning skickades patienten till akuten via röntgen av handen. Det konstaterades att tummen var ur led. Detta rättades till i lokalbedövning och såret rengjordes men leden spolades inte, vilket hade kunnat minska risken för infektion.

Patienten fick antibiotika men trots detta blev det en svår infektion som åtgärdades med ledspolning i samband med kontroll tre dagar senare. Trots upprepade spolningar fick infektionen fäste i benet och till slut behövde drygt halva tummen amputeras.

För att det inträffade inte ska kunna upprepas har kliniken sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder i form av utbildningsinsatser.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ytterligare en fördubbling av antalet fall av covid-19

21 januari 2022

För tredje veckan i rad blev det förra veckan ungefär en fördubbling av antalet fall av covid-19 i länet, från över 2 000 till närmare 4 000 fall.

Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom hälso- och sjukvården

21 januari 2022

Region Blekinge och Region Kronoberg är överens om att fortsätta samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller även thoraxkirurgisk sjukvård och högspecialiserad hjärtsjukvård.

Personer som inte kan arbeta hemifrån samt skolelever provtas i länet

21 januari 2022

Region Kronoberg pausade tidigare i veckan all PCR-provtagning av allmänheten. På måndag återupptas provtagningen igen enligt Folkhälsomyndighetens nya prioritering.

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...