Fler nyheter

24 mars 2020

Fler möten i regionstyrelsens arbetsutskott på grund av coronaviruset

Med anledning av coronautbrottet i Sverige kommer regionstyrelsens arbetsutskott att sammanträda varje vecka med start på torsdag. Det beslutades i regionstyrelsen på tisdagen.

Dessutom får arbetsutskottet utökade befogenheter att fatta beslut.

– På grund av coronautbrottet så kan det krävas snabba beslut. Därför behöver vi i arbetsutskottet träffas oftare, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Budgetarbetet skjuts på framtiden

På grund av det osäkra ekonomiska läget så skjuts beslutet om budget för 2021 fram.

– Det går inte att få någon överblick över de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet, därför är det svårt att planera framåt i nuläget, säger Mikael Johansson.

Regionfullmäktiges sammanträde som skulle ägt rum den 8 april är inställt på grund av risken för smittspridning.

Vid regionstyrelsens sammanträde bifölls motionen om Växjö flygplats som testflygplats för elektriska flygplan, och ärendet om intraprenad återremitterades. I övriga ärenden fattades beslut enligt förslag.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...