Fler nyheter
Foto: Anna Nordström Foto: Anna Nordström

28 april 2020

Flyktinghälsovården skapar trygghet i coronatid

Vårdcentralen i Alvesta var snabb med att gå ut och informera om det nya coronaviruset på asylboenden och andra samlingsplatser där personer med utländsk bakgrund finns. Behovet av information är väldigt stort.

Att kommunicera med invånare som har svenska som andraspråk är inte alltid så lätt. När vården dessutom behöver nå ut med viktig information snabbt räcker det oftast inte med skriftlig information då många inte kan läsa eller förstå svenska.

När de första larmen om covid-19 kom agerade vårdcentralen Alvesta snabbt.

Jennie Josefsson och Hanna Fridell arbetar som undersköterskor på vårdcentralens flyktinghälsovård.

Det är viktigt att jobba utåtriktat och det gör vi i vanliga fall också. Man behöver komma ut och prata. Både för att förklara men också för att skapa förtroende.

Jennie och Hanna berättar att nyanlända kan ha en misstro mot myndigheter då de kommer från länder som kan vara korrupta och att man därför har svårt att lita fullt ut på den information som ges.

Vi märkte tidigt av en stor oro. Det kom personer direkt till vårdcentralen som vill ha information men det fanns också de som inte vågade komma alls till sina bokade tider. Många följer nyheter från sina hemländer men Sverige har ju inte samma förhållningsregler som andra länder så det blir lätt en krock mellan budskapen.

Behövde ge muntlig information

Sedan coronalarmet kom har Jennie och Hanna varit ute vid flera tillfällen och informerat. Med sig har de haft en tolk och bildstöd för att förtydliga vad som gäller. Denna kombination fungerar väldigt bra. De har både pratat om covid-19 i större grupper men även familjevis. De enskilda samtalen har gett mest då Jennie och Hanna har kunnat möta varje familjs specifika frågor.

Många bor trångt, en del med äldre släktingar så då är det ju extra viktigt med avhållsamhet i den mån det går och att upplysa om hur viktigt det är med en god handhygien, säger Jennie.

Vårdcentralen i Alvesta har tagit ett stort ansvar i att informera även om allt inte är hälsorelaterade frågor. De samarbetar gärna med hela kommunen.

Vi fick också signaler om att många barn i skolan hålls hemma med rädsla för viruset. Detta för att många andra länder har valt att göra så. Vi fick försöka prata med föräldrarna och förklara att det är viktigt att barnen fortsätter komma till skolan om de är friska.

Vårdcentralen Alvestas erfarenheter är att en muntlig dialog är oerhört viktig.

Man får försöka sätta sig in i deras situation och skapa sig kunskaper som gör att man se saker ur deras synvinkel, då går det oftast ganska bra, menar Jennie och Hanna.

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

13 augusti 2020

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av cov...

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.