Fler nyheter

9 september 2021

Fokus på innovation, hållbarhet, attraktivitet och samverkan i södra Östersjöprogrammet

Arbetet med att ta fram det nya Södra Östersjöprogrammet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda. Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic Programme) är ett gränsregionalt program som främjat samarbete mellan regioner i södra östersjöområdet sedan 2007.

I den senaste programperioden tilldelades programmet närmare 80 miljoner EURO till samarbetsprojekt mellan regioner, kommuner och andra viktiga lokala aktörer i området. I samband med den nya budgeten för 2021-2027 satsas 83,8 miljoner euro på Södra Östersjöprogrammet. EU:s finansieringsgrad för projekt inom programmet är 80 procent, vilket innebär att totalt drygt en miljard kronor kommer satsas på samarbetsprojekt inom Södra Östersjöprogrammet fram till år 2027.  

De områden som föreslås ingå i programmet är:

  • Innovativa South Baltic - öka innovations- och internationaliseringsgraden hos lokala aktörer (och SMF)
  • Hållbara South Baltic – främja hållbar utveckling och blå och grön ekonomi
  • Attraktiva South Baltic – främja en hållbar utveckling av besöksnäringen
  • Aktiva South Baltic - förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan

Arbetet med att ta fram det nya programmet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda, där offentliga och privata aktörer inom programmet får säga sitt om prioriteringarna innan de fem berörda medlemsländerna och EU-kommissionen tar beslut om programmet i slutet av detta/början av nästa år.

Lämna dina synpunkter i Interreg South Baltic’s Open Consultation

Under perioden 8 september – 15 oktober kan du lämna dina synpunkter på det framtagna programförslaget innan det skickas vidare till kommissionen för godkännande. Under samma period har du även möjlighet att ge synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning, (SEA Strategic Environment Assesment) som är framtagen för programmet. Du lämnar synpunkter genom att fylla in webbformuläret på Interreg South Baltics hemsida:

southbaltic.eu, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.

Ny satsning ska stärka den digitala spetskompetensen i Kronoberg

8 september 2021

En aktuell undersökning pekar på en akut brist på specifika kompetenser hos it- och industriföretag i Kronobergs län. Därför ska Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic teknikens hus analysera b...