Fler nyheter

14 januari 2022

För att säkra patientsäkerheten: semester för barnmorskor förläggs under maj – september

Semesterperioden för barnmorskor inom förlossning och BB kommer att förläggas under perioden maj – september för 2022. Detta för att säkra patientsäkerheten under hela sommaren. Regionen fortsätter samtidigt arbetet med att hitta lösningar för att erbjuda så många som möjligt fyra veckors sammanhållen semester under juni–augusti.

I Sverige råder stor brist på barnmorskor, vilket gör att det är svårt att hitta tillräckligt med ersättare under semesterperioden. Samtidigt föds det barn även under sommarmånaderna och en viss nivå av bemanning behövs för att kunna garantera patientsäkerheten.

Jag skulle gärna vilja kunna ge alla barnmorskor fyra veckors ledighet under juni–augusti, men ekvationen går helt enkelt inte ihop. Även om vi tar in så mycket hyrpersonal som vi får tag på så kan vi inte täcka upp om vi inte sprider semestrarna över en längre period, berättar Jennie Sjöman, verksamhetschef för kvinnokliniken.

Kvinnokliniken har gjort en bedömning av vilka verksamheter man kan dra ned under sommaren utan att riskera patientsäkerheten.

Vi har bestämt att vi inte ska dra ned på antalet förlossningsrum. Vi vill inte tvingas hänvisa förlösande mödrar till andra lasarett, förklarar Jennie Sjöman.

Totalt berörs cirka 40 personer av beslutet. Alla medarbetare kommer att få lämna önskemål om när de vill ha semester och därefter kommer klinikledningen att förlägga semestern med hänsyn till verksamhetens behov. Man ska i den mån det går tillmötesgå medarbetarnas enskilda önskemål. De medarbetare som får semester i maj eller september får viss extra ersättning för det.

Tidigare år har kvinnokliniken försökt att låta barnmorskorna få semester under juni–augusti och täcka upp med hyrpersonal, något som visat sig svårt. 2021 behövde semesterplaneringen för barnmorskor i slutenvården rivas upp med kort varsel, vilket ledde till sena besked om ny och förkortad semester. Då framkom önskemål från både fackliga representanter och medarbetarna själva om att planeringen för 2022 dels skulle göras tidigt, dels baseras på befintlig personal.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ytterligare en fördubbling av antalet fall av covid-19

21 januari 2022

För tredje veckan i rad blev det förra veckan ungefär en fördubbling av antalet fall av covid-19 i länet, från över 2 000 till närmare 4 000 fall.

Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom hälso- och sjukvården

21 januari 2022

Region Blekinge och Region Kronoberg är överens om att fortsätta samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller även thoraxkirurgisk sjukvård och högspecialiserad hjärtsjukvård.

Personer som inte kan arbeta hemifrån samt skolelever provtas i länet

21 januari 2022

Region Kronoberg pausade tidigare i veckan all PCR-provtagning av allmänheten. På måndag återupptas provtagningen igen enligt Folkhälsomyndighetens nya prioritering.

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...