Fler nyheter

14 januari 2022

För att säkra patientsäkerheten: semester för barnmorskor förläggs under maj – september

Semesterperioden för barnmorskor inom förlossning och BB kommer att förläggas under perioden maj – september för 2022. Detta för att säkra patientsäkerheten under hela sommaren. Regionen fortsätter samtidigt arbetet med att hitta lösningar för att erbjuda så många som möjligt fyra veckors sammanhållen semester under juni–augusti.

I Sverige råder stor brist på barnmorskor, vilket gör att det är svårt att hitta tillräckligt med ersättare under semesterperioden. Samtidigt föds det barn även under sommarmånaderna och en viss nivå av bemanning behövs för att kunna garantera patientsäkerheten.

Jag skulle gärna vilja kunna ge alla barnmorskor fyra veckors ledighet under juni–augusti, men ekvationen går helt enkelt inte ihop. Även om vi tar in så mycket hyrpersonal som vi får tag på så kan vi inte täcka upp om vi inte sprider semestrarna över en längre period, berättar Jennie Sjöman, verksamhetschef för kvinnokliniken.

Kvinnokliniken har gjort en bedömning av vilka verksamheter man kan dra ned under sommaren utan att riskera patientsäkerheten.

Vi har bestämt att vi inte ska dra ned på antalet förlossningsrum. Vi vill inte tvingas hänvisa förlösande mödrar till andra lasarett, förklarar Jennie Sjöman.

Totalt berörs cirka 40 personer av beslutet. Alla medarbetare kommer att få lämna önskemål om när de vill ha semester och därefter kommer klinikledningen att förlägga semestern med hänsyn till verksamhetens behov. Man ska i den mån det går tillmötesgå medarbetarnas enskilda önskemål. De medarbetare som får semester i maj eller september får viss extra ersättning för det.

Tidigare år har kvinnokliniken försökt att låta barnmorskorna få semester under juni–augusti och täcka upp med hyrpersonal, något som visat sig svårt. 2021 behövde semesterplaneringen för barnmorskor i slutenvården rivas upp med kort varsel, vilket ledde till sena besked om ny och förkortad semester. Då framkom önskemål från både fackliga representanter och medarbetarna själva om att planeringen för 2022 dels skulle göras tidigt, dels baseras på befintlig personal.

Relaterade nyheter

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...