Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

13 mars 2020

Förändrade kriterier för provtagning – stanna hemma om du är sjuk

Region Kronoberg ändrar kriterierna för provtagning av coronavirus. Uppmaningen till dig som känner förkylningssymtom är att avstå från besök i vården som inte är nödvändiga, vid tveksamhet ring aktuell enhet.

Anledningen till ändringen är att Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att regionen vill undvika att få in covid-19 i vården. 

Patienter med behov av sjukhusvård provtas 

Nu provtas endast patienter med akut luftvägsinfektion med behov av inneliggande vård på sjukhus, som kommit hem från besök utomlands de senaste två veckorna eller varit i kontakt med någon person smittad av covid-19.  

Du som känner dig förkyld eller har luftvägssymtom utan andra underliggande sjukdomar ska stanna hemma och undvika att träffa andra människor tills du mår bättre. Du behöver inte bli provtagen för covid-19. Om du känner dig mycket sjuk, ring 1177. 

För att minska smittspridningen behöver regionen prioritera vilka som provtas. Fokus ligger på att inte få in smitta på sjukhus eller i vårdlokaler. Förändringen görs också för att vårdens resurser och provtagningsmaterial ska räcka till under en längre tid.

Besök inte vården i onödan

Uppmaningen att avstå vårdbesök om du har förkylningssymtom gäller samtliga våra verksamheter: sjukhusen, vårdcentraler, tandvård och psykiatrin. Om du känner dig sjuk; har feber, hosta, andningsbesvär eller halsont ber vi dig att stanna hemma. Det gäller även vid lindrig förkylning.

Om du är sjuk och har en bokad tid hos oss ska du boka om eller boka av din tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se, eller ringa din mottagning, vårdcentral eller klinik. Du kommer inte att debiteras för ditt besök.

Vi uppmanar till så få besök som möjligt till anhöriga som ligger inlagda och har du som anhörig luftvägsbesvär inklusive förkylning så får du inte besöka inneliggande patienter på sjukhusen i Kronoberg.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning av coronavirus i Sverige är mycket hög. Därför är det viktigt att alla respekterar våra begränsningar för besök. Störst risk för att bli allvarligt sjuk löper äldre och människor med flera sjukdomar.

På 1177.se finns trygg och faktagranskad information om covid-19. 

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587002, 046709844560

Relaterade nyheter

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...