Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

4 november 2020

Förändringar i sjukvården till följd av covid-19

Trycket på vården ökar. Antalet patienter med covid-19 blir allt fler och väntas öka framöver. Därför har sjukhusvården nu tagit flera beslut för att frigöra resurser.

Vi ser en risk för ett ökat inflöde av covidpatienter till våra sjukhus och en ytterligare ökad belastning de kommande veckorna. Samtidigt ökar sjukskrivningen av personal, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

Dessa beslut har fattats av sjukvårdsledningen och gäller i utgångsläget till den 30 november:

  • Sedan den 2 november har både avdelning 13 och avdelning 17 på Centrallasarettet Växjö omvandlats till coronaavdelningar med tio vårdplatser vardera.
  • Från och med den 4 november ställs planerade operationer som kräver inneliggande vård in tills vidare. Akuta patienter, cancerpatienter samt medicinsk prioriterade kommer fortfarande att opereras.
  • Vi ökar användningen av visir i syfte att minska risken för smittspridning.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.

Coronastöd till idrottsrörelsen

20 november 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.

Ungdomsmottagningen i Ljungby släpper podd

17 november 2020

Ungdomsmottagningen i Ljungby har gjort en podd i syfte att främja psykisk hälsa hos ungdomar. I podden får vi följa Region Kronobergs medarbetare Emma Tunér Nyström och Emma Rydell, en barnmorska och...

Lägesrapport: Sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

13 november 2020

Antalet patienter med covid-19 som läggs in på sjukhusen fortsätter att öka, som en följd av den ökade spridningen i länet. Under fredagen är antalet 33. Det ansträngda läget gör att sjukhusvården und...