Visa alla nyheter

8 december 2022

Forskning med hälsodata från personer i Ljungby kommun

Som en del i Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungbys gemensamma projekt för att bättre samordna insatserna runt patienten/omsorgstagaren genomförs en forskningsstudie som involverar personer i Ljungby kommun födda 1956 eller tidigare.

Med start 2023 kommer vårdinformation om Ljungby kommuns invånare födda 1956 eller tidigare att användas i en godkänd forskningsstudie om god och nära vård som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

Vårdinformationen tas från både kommun och region i syfte att kartlägga invånarens vårdresa över kommun- och regiongräns, för att på sikt förbättra och rikta insatserna utifrån invånarens behov och förutsättningar. Informationen pseudonymiseras (ingen persondata visas) och analyser kommer inte att ske på individnivå, utan enbart på gruppnivå.

Automatiskt deltagande

Deltagande i studien sker automatiskt och innebär inte besök, intervjuer, enkäter eller tester. Deltagandet innebär att studien får tillgång till vårdinformation från perioden 2017-2021, och resultatet av forskningen kommer att presenteras på gruppnivå. Studien säkerställer att den personliga integriteten inte berörs enligt lagstiftning avseende GDPR och informationssäkerhet.

Är du person i målgruppen och inte vill delta i studien behöver du avanmäla dig senast den 20 januari 2023 via:

Är du är anhörig till person i målgruppen som inte vill delta och själv inte kan avanmäla kan du göra det åt hen.

Mer om forskningsprojektet och studien (www.ljungby.se) 

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Sjukhusvården lämnar stabsläget

19 januari 2023

Läget inom sjukhusvården ser något bättre ut, vilket gör att sjukhusledningen i dag beslutat att lämna stabsläget. Dock är vårdplatsläget fortsatt ansträngt och dagliga avstämningar av läget fortsätte...

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds vaccination mot HPV

11 januari 2023

Region Kronoberg erbjuder nu unga kvinnor kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) inom ramen för en nationell forskningsstudie. Målet är att undersöka om det går att utrota HPV och livm...

Ögonkliniken i framkant vad gäller tillgänglighet

20 december 2022

I stort erbjuds en god tillgänglighet till vården, men inom vissa verksamheter i specialistvården finns det stora utmaningar, bland annat som en effekt av pandemin. Därav genomförs en samlad insats fö...

Besöksrestriktioner skärps i Region Kronoberg

16 december 2022

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus är just nu stor. Samtidigt är läget inom hälso- och sjukvården ansträngt. Region Kronoberg har därför beslutat att skärpa besöksrestriktionerna i s...