Visa alla nyheter

28 november 2022

Forskningschef Carina Elmqvist tilldelas titeln professor

Nyligen godkände universitetsstyrelsen att Carina Elmqvist, forskningschef, ska adjungeras som professor vid Linnéuniversitetet. ”Det ger mig större legitimitet och möjlighet att kunna inspirera och integrera forskning i verksamheten”, säger Carina Elmqvist.

Från undersköterska till professor - forskningschef Carina Elmqvist har via sjuksköterskeutbildningen i Umeå och många år som universitetslektor vid Linnéuniversitetet nu erhållit titeln professor.

Efter att ha disputerat på en avhandling om Akut omhändertagande har akutsjukvård och samarbete varit Carinas hjärtefrågor. Hon har varit programansvarig för specialistutbildningar inom både ambulans, akutmottagning, operation, anestesi och intensivvård, och har även undervisat på polisutbildningen.

Min forskning har bland annat varit fokuserad på det akuta mötet, på skadeplats och akutmottagning, och att det inte bara är medicinsk behandling som är betydelsefullt utan även det existentiella stödet. Oavsett kompetens har de som är först på en skadeplats och de som arbetar på en akutmottagning en viktig roll att fylla i form av mänsklig närvaro och existentiellt stöd i akuta situationer, vilket ska inte underskattas.

Sedan våren 2020 har Carina rollen som forskningschef vid Region Kronoberg. Att få titeln professor har inte varit ett mål i sig:

Det är ingen dröm jag haft utan det har vuxit fram i och med samlad erfarenhet. Dock innebär titeln en ökad legitimitet för mig, samtidigt som det ställer mer krav på mig att vara en god förebild.

Vill vara klinisk professor

Professorstiteln ger bland annat möjlighet att driva forskning inom akut vård framåt där målet är att vara klinisk professor med viss del av arbetstiden förlagd till akutkliniken. Genom att finnas nära kliniken vill Carina inspirera och motivera medarbetare att integrera forskning på klinik och förtydliga hur verksamheterna kan göra det.

På min kliniktid kan jag handleda regionfinansierade doktorander och utveckla klinisk forskning i samverkan med Kliniska prövningsenheten och Hälsobiblioteket. Som vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA) ökar också möjligheteten till samverkan mellan olika enheter som följer patientens väg genom den akuta vården.

För Carina är just samverkan nyckeln till framgång och hon poängterar bland annat det goda samarbetet med Linnéuniversitetet som ett ömsesidigt beroende av kompetens och kunskap.  

Attraktivitet för regionen

Genom forskning och utveckling ser Carina en möjlighet för Region Kronoberg att dels profilera sig som attraktiv arbetsgivare och dels erbjuda invånare insatser utifrån bästa kända evidens – samt involvera invånare i forskningsprojekt. Carina menar att man inte ska behöva bo nära ett universitetssjukhus för att få möjlighet att delta i olika forskningsprojekt.

Det är högt i tak i Region Kronoberg för forskning. Det finns en vilja på alla plan, och det är en positiv inställning! Jag tycker att Region Kronoberg är en region i framåtrörelse där vi på FoU vill stödja medarbetarna att få möjlighet att forska och kompetensutveckla sig vilket ger energi!

Carina påpekar att Region Kronoberg har profilerat sig nationellt som en av få regioner som har en forskningsplan för regionen med tillhörande budget.

Nu när vi även har forskning i verksamhetsplanerna och i budget för 2023 så finns alla förutsättningar. Nu gäller det att verkligen förtydliga med konkreta exempel på vilken nytta man kan ha av disputerade medarbetare i verksamheten, och hur man kan integrera forskning, säger Carina.

Forskning, utveckling och utbildning hänger ihop och man kan inte separera de tre! Jag hoppas att jag som klinisk professor kan vara en förebild och avdramatisera akademin på ett naturligt sätt.

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Regiondagar och aktuellt om regional utveckling

18 januari 2023

Den 18-19 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Det här är första tillfället då regionens och kommunernas nya p...

Roboten Robek frigör tid

4 januari 2023

I Region Kronoberg jobbar roboten Robek med automatiserade uppgifter som annars skulle utförts rutinmässigt av en människa. Sedan slutet av 2019 har Robek sparat in 3,5 tjänster. Roboten arbetar framf...

Lustgas oskadliggörs för att skydda klimatet

27 december 2022

Lustgas är en väldigt skadlig växthusgas som ofta används som smärtlindrande medicin på framförallt förlossningar. Gasen är effektiv då den snabbt kan plockas upp av kroppen men dessvärre är den skadl...

40 miljoner från EU till Kronoberg

13 december 2022

Den 7–8 december beslutade Strukturfondspartnerskapet att ge drygt 119,5 miljoner kronor i EU-stöd till 17 projekt. Fem av projekten berör Kronoberg och de får tillsammans drygt 40,5 miljoner kronor....