Fler nyheter

27 april 2021

Förslag om extra ersättning till medarbetare i pandemin

På torsdag hålls ett extrainsatt regionstyrelsemöte för att diskutera och besluta om förslaget att ge extra ersättningar till medarbetare med anledning av det svåra läget under pandemin.

Vi ser att den tredje vågen är här och hur tufft våra medarbetare har det. Detta är ett sätt för oss att visa uppskattning och premiera de som ställer upp för verksamheten och invånarna under en svår tid, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Samtidigt har han ett medskick till invånarna:

Det som verkligen kan göra skillnad för personalen och som vi alla kan hjälpa till med är att följa rekommendationerna och bidra till att minska smittspridningen.

Förslaget innebär att regionens medarbetare premieras på två sätt:

  • Sommargåva till medarbetare: Förslaget är att alla medarbetare får ett presentkort på 2000 kronor som kan användas hos lokala näringsidkare, vilket därmed även gynnar det lokala näringslivet.
  • Dubbel övertidsersättning: Förslaget innebär att det under maj månad utgår dubbel ersättning för övertidsarbete och extra pass till de medarbetare som har rätt till övertidsersättning, samt till läkare som har tätare jourer. 

Relaterade nyheter

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.

Skärpta regionala rekommendationer införs i Kronoberg

7 maj 2021

Begränsa dina nära kontakter så mycket det går. Gå inte på fest. Använd munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken. Det är några av de förstärka regionala rekommendationer som införs den 7 maj.

Komplikation till ryggbedövning upptäcktes sent

7 maj 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient drabbats av en blödning efter att ha fått ryggbedövning på ett av länets sjukhus.

Hubbar med vaccinationsinformation i länets kommuner

6 maj 2021

I juni ska Region Kronoberg arbeta uppsökande för att nå personer som det är svårt att nå med information om vaccination. I informationshubbar ska hälsokommunikatörer informera och kunna hjälpa till m...