Fler nyheter

6 april 2020

Första dödsfallet i covid-19 i länet

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.

Avdelningen för vårdhygien i Region Kronoberg samarbetar med medicinskt ansvarig sjuksköterska på kommunen kring smittspårning på boendet.

På grund av patientsekretessen kommer vi inte lämna ut några ytterligare uppgifter om den avlidna.

Vi känner med de anhöriga. Det är för våra äldre och för personer i riskgrupper som det nya coronaviruset kan få de allvarligaste konsekvenserna. Att även vi i länet skulle få dödsfall är mycket beklagligt, men också tyvärr väntat, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare.

Just nu finns 53 bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. 3 personer vårdas på sjukhus.

Information om coronaviruset

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...