Fler nyheter

1 september 2021

Första spadtaget för framtidens elbussdepå i Växjö

Idag startade bygget av Region Kronobergs nya elbussdepå. Symboliskt togs första spadtaget, med minigrävare, på Norremark i Växjö av Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, Pär Welander, trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg och Håkan Stjernqvist, Dynacon.

Depån kommer med sina cirka 4 000 kvadratmeter vara en av de största elbussdepåerna i Sverige. Anläggningen kommer 2023 vara byggd för 60 bussar men har kapacitet för att expandera till 80 bussar och tillhörande personal.

På depån kommer det finnas verkstadshall, tvätthall, lackeringsbox och stora utrymmen för personalrum och administrativa utrymmen. Byggnaden utformas så det finns möjlighet att utveckla och expandera trafiken i framtiden.

Fokus ligger på att bygga hållbart

Byggnaden byggs för Miljöbyggnad silver, vilket betyder att huset byggs för en låg energianvändning, bra inneklimat och med hållbara byggmaterial.

När depån är färdig kommer det vara en av Sveriges största och modernaste elbussdepåer, säger Mikael Johansson. Det är ju även ett speciellt projekt inom hållbarhetssegmentet där bland annat solceller ska bidra med elförsörjning, regnvatten samlas in och tegel återanvänds.

Elbussarna kommer laddas under tak och på taken kommer det finnas solceller. Omkring 10 procent av det totala elbehovet på depån beräknas kunna täckas med hjälp av solceller.

För att ta tillvara på regnvatten görs en satsning på att samla in regnvatten som sedan renas i slutna system och återanvändas. Vattnet kommer att användas till att tvätta bussar.

På platsen där depån byggs fanns en gammal tegelbyggnad, vars tegel återbrukas i den nya depån. En lösning som både ger karaktär till byggnaden men också en hållbarhetsåtgärd eftersom tegelproduktion är energikrävande. Nästan 1 000 m2 tegel har kunnat återbrukas vilket har sparat totalt 30 ton koldioxid.

En attraktiv arbetsplats

Depån ligger förhållandevis centralt med cykel- och gångavstånd till stora bostadsområden exempelvis Araby, Sandsbro och Hovshaga.

Ett av målen har varit att skapa möjligheter till en attraktiv arbetsplats för de cirka 250 personerna som kommer jobba där, berättar Pär Welander. Vi har även valt att fälla in stora fönster i taket på verkstadshallen och tvätthallen då vi vet att människor mår bra av att jobba i lokaler med mycket ljusinsläpp och dagsljus.

Depån beräknas vara färdigställd i mars 2023. I juni 2023 byts alla bussar ut och i Växjö stadstrafik lanseras elbussar.

Relaterade nyheter

Länstrafiken öppnar äntligen framdörrarna på bussarna!

1 oktober 2021

1 oktober öppnar Länstrafiken Kronoberg äntligen framdörrarna på bussarna igen, det betyder att resenärer ska kliva på i framdörren när de reser med regionbuss och stadsbuss.

Remiss av länstransportplan 2022–2033

1 oktober 2021

Vart fjärde år justeras och aktualitetsprövas landets länstransportplaner. Nu är tiden inne för en sådan prövning. Under perioden 17 september till 24 november är Länstransportplan för Kronobergs län...

Åtgärdsvalsstudie – för ett mer hållbart transportsystem

1 september 2021

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö har genomförts av Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket. Syftet med ÅVS:en är att beskriva, analysera och rekommend...

Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken tas bort

30 juni 2021

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om munskydd i kollektrafiken från och med den 1 juli och begränsat antal resenärer på långa resor från 15 juli.