Fler nyheter

21 november 2022

Förstärkt fokus på vården i nya sjukhusbyggnader

Regionledningen har beslutat att bilda ett programkontor med uppdraget att förstärka arbetet med vårdinnehållet i de två stora byggprojekt som pågår i Region Kronoberg – utvecklingen av Ljungby lasarett och det nya akutsjukhuset i Växjö.

Vi har så klart haft vården för ögonen även innan denna förstärkning, men det blir lätt ett fokus på själva byggnaden i den här typen av projekt och det vill vi undvika, säger regiondirektör Martin Myrskog.

En annan anledning är att hälso- och sjukvården befinner sig i en genomgripande omställning som förändrar arbetssätt och kommer innebära nya sätt att erbjuda vård. Det kräver att vi har ett extra stort fokus på vårdens innehåll när vi utformar vårdlokaler för framtiden, tillägger Martin Myrskog.

Programkontoret kommer tydligt involvera kompetenser från vårdverksamheten och jobba nära tillsammans med projektkontoret för byggnation. Andra områden som också kommer inkluderas i programkontoret är till exempel utrustning, logistik och service.

Vi går nu direkt vidare med rekryteringen av chef för det nya programkontoret för att sedan komma vidare så snart som möjligt, säger Martin Myrskog.

Följ utvecklingen av framtidens vårdbyggnader i Region Kronoberg