Fler nyheter

16 juni 2022

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infekterade patienter.

Under coronapandemin fick Region Kronobergs vårdcentraler snabbt ställa om för att möta smittade patienter. Patienter med förkylningssymtom separeras från andra patienter för att minska risken för smittspridning.

När smittspridningen nu minskat har vårdcentralerna tittat på hur man ska jobba framåt, och konstaterat att arbetssättet ska behållas.

Vi vill inte att patienter som söker sig till vårdcentralen ska riskera att utsättas för smitta. Man ska känna sig trygg när man besöker våra verksamheter, säger Gunilla Östgaard, chefläkare inom primärvården.

Så ska smittspridningen hållas nere:

  • Infekterade patienter kommer på de vårdcentraler där det är möjligt att hanteras via en egen igång, om det inte är möjligt ska patienten snabbt placeras i ett eget rum.
  • På entrédörr och i väntrum ska det finnas tydlig information om hur patienter med infektionssymtom ska agera.
  • Väntrummen ska vara glest möblerade.
  • Skyddsutrustning ska finnas lättillgänglig för vårdpersonal.
  • Toaletter städas efter besök av person med infektionssymtom.

Patienter ska höra av sig vid symtom

Patienter som har ett inplanerat besök och får förkylningssymtom uppmanas att höra av sig till vårdcentralen. Vårdpersonal överväger då om besöket ska ombokas, göras om till distansbesök via video eller telefon, eller gå via infektionsflödet.

Vi vill inte längre be alla som får symtom att undvika att besöka oss. Det finns rutiner för att besöka våra vårdcentraler även med förkylningssymtom. Vårdpersonal kommer att göra en avvägning från fall till fall och ta hänsyn till hur viktigt besöket är, säger Hanna Svensson, verksamhetschef för primärvård, psykiatri och rehab.

Relaterade nyheter

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) erbjuds att med hjälp av en egenmätare själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande medicinering....

Självskadebeteende vanligare än väntat bland rättspsykiatriska patienter

31 augusti 2022

Mer än två tredjedelar av rättspsykiatriska patienter har någon gång skadat sig själva eller försökt begå suicid, visar ny forskning. Risken för självskadebeteende ökar om personen haft traumatiska up...

Felaktigt vaccinationsutskick till invånare

30 augusti 2022

Tyvärr blev det fel när Region Kronoberg skickade ut ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 till personer som tillhör riskgrupp och har så kallad immunbrist. 1 300 personer har fått breve...

”Tänk rehab” har lett till nominering till Årets fysioterapeut

26 augusti 2022

Fanny Simonsson på lasarettsrehab i Växjö har blivit nominerad till Årets fysioterapeut för sitt arbete med tidig rehabilitering som en naturlig del av sjukhusvistelsen. Målet med ”tänk rehab” är blan...

Dags för höstens vaccination mot covid-19

24 augusti 2022

I veckan skickas det ut brev med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19 till invånare över 80 år samt riskgrupper. Den 1 september påbörjar Region Kronoberg höstens vaccination som ge...