Fler nyheter

16 juni 2022

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infekterade patienter.

Under coronapandemin fick Region Kronobergs vårdcentraler snabbt ställa om för att möta smittade patienter. Patienter med förkylningssymtom separeras från andra patienter för att minska risken för smittspridning.

När smittspridningen nu minskat har vårdcentralerna tittat på hur man ska jobba framåt, och konstaterat att arbetssättet ska behållas.

Vi vill inte att patienter som söker sig till vårdcentralen ska riskera att utsättas för smitta. Man ska känna sig trygg när man besöker våra verksamheter, säger Gunilla Östgaard, chefläkare inom primärvården.

Så ska smittspridningen hållas nere:

  • Infekterade patienter kommer på de vårdcentraler där det är möjligt att hanteras via en egen igång, om det inte är möjligt ska patienten snabbt placeras i ett eget rum.
  • På entrédörr och i väntrum ska det finnas tydlig information om hur patienter med infektionssymtom ska agera.
  • Väntrummen ska vara glest möblerade.
  • Skyddsutrustning ska finnas lättillgänglig för vårdpersonal.
  • Toaletter städas efter besök av person med infektionssymtom.

Patienter ska höra av sig vid symtom

Patienter som har ett inplanerat besök och får förkylningssymtom uppmanas att höra av sig till vårdcentralen. Vårdpersonal överväger då om besöket ska ombokas, göras om till distansbesök via video eller telefon, eller gå via infektionsflödet.

Vi vill inte längre be alla som får symtom att undvika att besöka oss. Det finns rutiner för att besöka våra vårdcentraler även med förkylningssymtom. Vårdpersonal kommer att göra en avvägning från fall till fall och ta hänsyn till hur viktigt besöket är, säger Hanna Svensson, verksamhetschef för primärvård, psykiatri och rehab.

Relaterade nyheter

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...