Fler nyheter

2 juli 2020

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet verkar fortsätta plana ut.

Vi har fortsatt en lätt nedåtgående trend i antal inneliggande patienter, inklusive IVA, antal nya fall liksom antal avlidna. Andelen positiva prov minskar och behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3 verkar ha minskat – troligen på grund av mindre sjukdom i samhället, säger Region Kronobergs smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Samtidigt finns en stor oro både nationellt och lokalt att invånarna ska börja slappna av under semestern.

Vi fortsätter påminna om att det är väldigt viktigt att vi håller i och håller ut och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Annars riskerar vi att kurvorna snabbt vänder uppåt, säger Christian Blomkvist.

Regionen planerar för kommunikation som ska påminna invånarna om detta under hela sommaren.

Aktuella siffror i Kronoberg och kommunerna 2 juli

Få nya fall medför små ändringar i den veckovisa statistiken om medelålder, andel kvinnor och kommunsiffror.

Till daglig statistik över antal fall med mera

Till fördjupad statistik och kommunstatistik

Resultat antikroppstester av blodgivare

Under vecka 26 testade Region Kronoberg 156 blodgivare. Av dem hade 3 procent antikroppar. Förra veckan hade 2 procent av de testade antikroppar.

Det är få testade, vilket innebär att man inte kan dra slutsatser från en vecka till en annan. Vi måste se utvecklingen över längre tid. Blodgivare är dessutom ofta ”friskare” än gemene man, säger Christian Blomkvist.

Se mer statistik i presentation från smittskyddsläkaren

Provtagning för pågående covid-19-infektion i priogrupp 4 startar vecka 28

I nästa vecka startar Region Kronoberg provtagning av allmänheten, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för provtagning av prioritetsgrupp 4. Erbjudandet gäller endast personer med symtom förenliga med covid-19; vi kommer inte att testa några symtomfria personer. Provtagningen hanteras via länets alla vårdcentraler, och görs i första hand som självtest. Mer information kommer måndag 6 juli. 

 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 046709844867

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587002, 046709844560

Relaterade nyheter

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

10 augusti 2020

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020 – 2023.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...